Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger "ditt Webex Mötes innehåll är tillgängligt." Välj Visa Mötes innehåll i e-postmeddelandet.

Ditt Mötes innehåll är tillgängligt e-postmeddelande

This image 443347.jpg is not available in preview/cisco.com

Om värden har delat Mötes innehållet med dig får e-postmeddelandet "värd namn> delade Webex Mötes innehåll med dig".

Sidan Mötes innehåll på din Webex-webbplats öppnas.

Sidan Mötes innehåll

This image 443348.jpg is not available in preview/cisco.com

2

Om Mötes fokus spelades in under mötet kan du nå dem från fliken högdagrar . Om mötet har spelats in kan du få till gång till mötes utskriften och inspelningen från flikarna utskrift och inspelning .

Om du vill veta mer om någon som deltog i mötet väljer du deras profilbild i deltagar listan för att se deras People Insights profil.

Profilbilder

This image 443351.jpg is not available in preview/cisco.com


Du kan även navigera till mötes innehållet direkt från din Webex webbplats när den är tillgänglig. Besök möten i den vänstra navigeringsrad och välj fliken förbi.

Förbi flik

This image 443191.jpg is not available in preview/cisco.com

Leta upp och välj mötet.

Om du inte ser mötet i listan har värden inte delat Mötes innehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger "ditt Webex Mötes innehåll är tillgängligt." Du kan visa ditt Mötes innehåll från din Webex-webbplats och mobilappen.

1

Svep åt vänster på mobilappen för mobilapp och tryck på fliken förbi .

This image 443633.jpg is not available in preview/cisco.com

2

Tryck på mötet för att Visa Mötes informationen, högdagrar, utskrift och inspelningen.

This image 443634.jpg is not available in preview/cisco.com