Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

1

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Välj Visa mötesinnehåll i e-postmeddelandet.

Ditt mötesinnehåll är tillgängligt e-postmeddelande

Om värden har delat mötesinnehållet med dig visas meddelandet " Värdnamn > delat innehåll frånWebex-mötet med dig."

Sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats öppnas.

Mötets innehållssida
2

Om det har fångats en höjdpunkter under mötet kan du komma åt dem från fliken Höjdpunkter. Om mötet spelades in kan du få åtkomst till mötesutskriften och inspelningen från flikarna Utskrift och Inspelning.

Om du vill veta mer om någon som deltog i mötet ska du välja deras profilbild i listan över mötesdeltagare för att se deras People Insights-profil.


Du kan även navigera till mötesinnehållet direkt från din Webex-webbplats när det finns tillgängligt. Gå till Möten i vänster navigeringsrad och välj fliken Slutförd.

Tidigare flik

Leta upp och välj mötet.

Om du inte ser mötet i listan har värden inte delat mötesinnehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Du kan visa mötesinnehåll från din Webex-webbplats och mobilapp.

1

Svep till vänster på mobilappshemsidan och tryck på fliken Slutförd.

2

Tryck på mötet för att visa mötesinformationen, Markera , Utskrift och Inspelning.