1

Klicka på citat, till höger om det meddelande som du vill citera.

Du kan citera filer, GIF och bilder i meddelandet, men de kommer inte att visas, men du ser vilken filtyp som har delats i original meddelandet.

 

Det går inte att citera Citat tecken, och du kan endast inkludera ett citat åt gången i ditt utkast. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll, men inte skickar det direkt, sparas inte innehållet i det innehåll som visas i utkastet.

Om du citerar ett meddelande som har formaterad text kommer formateringen inte att visas i sammansättnings utrymmet, men kommer att visas när meddelandet har skickats.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på RETUR för att svara direkt till den kommentaren.

1

Tryck och håll nere meddelandet som du vill citera och välj citat i listan som visas.


 

Du kan inte citera block offerter (från markdown), filer, GIF eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll, men inte skickar det omedelbart, sparas inte innehållet i det innehåll som visas i utkastet.

2

Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka för att svara direkt till kommentaren.

1

Knacka på och håll nere meddelandet som du vill citera och knacka sedan på citat.


 

Du kan inte citera block offerter (från markdown), filer, GIF eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll, men inte skickar det omedelbart, sparas inte innehållet i det innehåll som visas i utkastet.

2

Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka för att svara direkt till kommentaren.

1

Klicka till höger om det meddelande som du vill citera.


 

Du kan inte citera block offerter (från markdown), filer, GIF eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll, men inte skickar det direkt, sparas inte innehållet i det innehåll som visas i utkastet.

Om du citerar ett meddelande som har formaterad text kommer formateringen inte att visas i sammansättnings utrymmet, men kommer att visas när meddelandet har skickats.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på RETUR för att svara direkt till den kommentaren.