1

Klicka på quote(till höger om det meddelande som du vill citera).

Du kan citera filer, GIF och bilder i ditt meddelande, men de visas inte, men du kommer att se filtypen som delades i det ursprungliga meddelandet.

 

Block offerter kan inte citeras och du kan endast inkludera en quote åt gången i ditt utkast meddelande. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt kommer det citerade innehållet inte att sparas som en del av utkast meddelandet.

Om du däremot citerar ett meddelande med formaterad text kommer formateringen inte att visas i sammansättnings utrymmet, men kommer att visas när meddelandet har skickats.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på den kommentaren.

1

Tryck och håll in meddelandet som du vill citera och välj quote i listan som visas.


 

Du kan inte citera block citat tecken (från markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du dessutom startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt kommer det citerade innehållet inte att sparas som en del av utkast meddelandet.

2

Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka för att svara direkt på kommentaren.

1

Tryck och håll in meddelandet som du vill citera och tryck sedan på quote.


 

Du kan inte citera block citat tecken (från markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du dessutom startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt kommer det citerade innehållet inte att sparas som en del av utkast meddelandet.

2

Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka för att svara direkt på kommentaren.

1

Klicka till höger om meddelandet som du vill citera.


 

Du kan inte citera block citat tecken (från markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt kommer det citerade innehållet inte att sparas som en del av utkast meddelandet.

Om du däremot citerar ett meddelande med formaterad text kommer formateringen inte att visas i sammansättnings utrymmet, men kommer att visas när meddelandet har skickats.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på den kommentaren.