Du kan integrera din arbets kalender i din Mötes lista så att du har alla dina möten på ett och samma ställe.

Cisco Webex hybrid-kalendrar

För att du ska kunna se alternativet kalender-hybrid-tjänster måste din administratör konfigurera dig med Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid. Genom att aktivera det här alternativet ger det Webex Teams behörighet att visa din arbets kalender i din Mötes lista. Alla arbets uppgifter i din Mötes lista som har hämtats från hybrid-kalendern visas i orange.

Lokala kalendrar

Du kan också dela dina personliga kalendrar med Webex Teams så att din Mötes lista innehåller poster för saker som helgdagar eller personliga avtalade tider. Din administratör behöver inte göra något åt dig för att ha det här alternativet. Den är alltid tillgänglig för dig.

Personliga möten och andra händelser i din mobila enhets kalender visas även i din Mötes lista.

Mer information finns under behörigheter som krävs för dina mobila enheter.

1

Tryck på din profilbild och fortsätt till möten.

2

Tryck på Lägg till din kalenderoch tryck sedan på OK för att ge Webex Teams tillåtelse att komma åt dina kalendrar.

3

Du kan sedan välja vilka kalendrar som du vill ska visas i din Mötes lista.


 

Om både hybrid-och lokala kalendrar aktive ras kan du se dubblettposter i din Mötes lista. Vi markerar dem med olika färger, vilket gör det enklare för dig att skilja mellan dem.

Du kan alltid inaktivera en specifik kalender i listan lokala kalendrar om du vill undvika dubblettposter.

1

Tryck på din profilbild och sedan på kalender.

2

Tryck på Lägg till din kalenderoch knacka sedan på Tillåt för att ge Webex Teams tillåtelse att komma åt dina kalendrar.

3

Du kan sedan välja vilka kalendrar som du vill ska visas i din Mötes lista.


 

Om både hybrid-och lokala kalendrar aktive ras kan du se dubblettposter i din Mötes lista. Vi markerar dem med olika färger, vilket gör det enklare för dig att skilja mellan dem.

Du kan alltid inaktivera en specifik kalender i listan lokala kalendrar om du vill undvika dubblettposter.