1

Gå till Möten och välj mötet i möteslistan.

2

Gå till kontaktlistan .

Personlistan visar alla som är inbjudna. Under varje persons namn kan du se om personen har accepterat, avböjt eller inte svarat på mötesförfrågan.