I Cisco Webex Device-anslutning-gränssnittet meddelas du när en uppgradering finns tillgänglig. Vi rekommenderar att du klickar på Uppdatera för att säkerställa att du har den senaste versionen av programvaran med felkorrigeringar och säkerhetsförbättringar:


Uppdateringar utan versionsinformation är löpande underhållsversioner. De utgör obligatoriska uppdateringar så att din distribution av Webex Device-anslutning är aktuell och säker. Däremot innehåller dessa uppdateringar inga ändringar som påverkar funktionerna eller åtgärdar specifika inrapporterade fel.

1.1.173

7 augusti 2020

 • Ett problem har åtgärd ATS där det går att länka enheter med hjälp av en CSV-fil. Det gick inte att länka enheter. Felmeddelandet "Anslutningsfel" visades.

1.1.170

den 16 juni 2020

 • Åtgärdade ett problem varvid enhetsanslutningen visades i mappen "okänd" på start-menyn i Windows 10. Nu visas namnet på rätt sätt under mappen "Cisco".

 • "Platser" heter nu "Arbetsytor" i verktyget.

1.1.167

den 4 juni 2020

 • Förbättrad felhantering vid användning av CSV-eller TMS-översiktsexportfiler.

1.1.166

den 2 juni 2020

 • Åtgärdade ett problem varvid enhetsanslutningen misslyckades med att länka en Webex Edge-enhet strax efter att en enhet återställdes till fabriksinställningar.

1.1.163

28 maj 2020

 • Har lagt till logg-ID i ärenderapporten. Skicka logg-ID till din supportrepresentant när du refererar till problemet.

1.1.161

26 maj 2020

 • Åtgärdade ett problem där partneradministratörer inte kunde hantera kunder värdbaserade i annat datacenter än partnern.

 • Lade till stöd för försäljningsadministratöråtkomst

 • Lade till stöd för sökning på skärmen "Ändra kund".

1.1.160

25 maj 2020

 • Ingen versionsinformation för underhållsuppgraderingen.

1.1.152

15 maj 2020

 • Åtgärdade ett problem där enhetsanslutningen inte hanterade cookies korrekt vid SSO-inloggningsflöden.

1.1.151

12 maj 2020

 • Åtgärdade ett problem där enhetsanslutningen inte tillhandahöll alternativet för inloggning med åtkomstkod under vissa felförhållanden.

1.1.148

8 maj 2020

 • Du kan ändra enhetens namn i listvyn före molnregistrering med en CSV-fil.

1.1.143

28 april 2020

 • Uppdaterade verktyget till läge CE9.12 som rekommenderad version för Webex Edge för enheter.

1.1.139

27 april 2020

 • Uppdaterade formatet för tidsstämpling.

 • Gjorde vissa loggningsförbättringar.

1.1.137

23 april 2020

 • Ingen versionsinformation för underhållsuppgraderingen.

1.1.135

23 april 2020

 • Som befintlig kund med hybridsamtal för Webex-enheter (samtalsanslutning) kan du använda Webex enhetsanslutning för att migrera din organisation till lösningen hybridsamtal för Webex-enheter (enhetsanslutning). Verktyget bevarar befintlig konfiguration i molnet. När du är klar kan du ansluta till Unified CM-miljön för att slutföra synkronisering mellan lokala enheter och molnet. Migreringen orsakar inte störningar i tjänst. data flyttas och fortsätter att fungera som tidigare. Mer information finns i implementeringsguiden.

1.1.134

20 april 2020

 • Åtgärdade ett problem där enhetsanslutning inte lät dig hoppa över certifikatvalidering vid anslutning till Unified CM via IP-adress.

1.1.131

17 april 2020

 • Åtgärdade ett problem där enhetsanslutning i vissa fall visade en vit, tom sida vid inloggning.

1.1.126

7 april 2020

 • Åtgärdade problemet med att Device Connector erbjöd alternativet hybridsamtal till kunder som ännu inte migrerats till den nya lösningen.

1.1.124

6 april 2020

 • Åtgärdade problemet med att Device Connector inte kunde koppla samman enheter.

1.1.118

31 mars 2020

 • Åtgärdade Cisco Webex Desk Pro saknas vid inläsning av enheter från Unified CM.

 • Extra stöd för inloggning med åtkomstkod på Control Hub i syfte att hjälpa organisationer med problem med Device Connector SSO. Observera att detta ännu inte har aktiverats i Control Hub, men kommer att distribueras nästa vecka.

1.1.109

17 mars 2020

 • Ingen versionsinformation för underhållsuppgraderingen.

1.1.94

25 februari 2020

 • Åtgärdat ett problem med ett administratörskonto som inte kunde logga in i Webex Device-anslutningen via enkel inloggning (SSO) som kräver NTLM-autentisering.

 • Har lagt till domän\användarnamn i etiketten för användarnamn på inloggningssidan.

1.1.84

17 februari 2020

 • Uppdaterade språkfiler.

1.1.82

17 februari 2020

 • Åtgärdat ett problem med att klickning på Länka alla för Webex Edge i en filtrerad sökvy länkade alla enheter och inte bara de som matchade söktexten.

1.1.78

30 januari 2020

 • Åtgärdat ett problem där användarens menyalternativ inte visades när du klickade på det.

 • Åtgärdat problem med HTTP-proxyservrar där vissa begäranden inte skickades via den konfigurerade proxyn.

 • Förbättrade felmeddelanden vid inloggningsfel.

1.1.77

29 januari 2020

 • Förbättrade loggdata för felsökningssyften.

1.1.75

16 januari 2020

 • Förhindra anslutning till Unified CM-versioner som inte stöds för Webex Edge för enheter. Du måste använda minst version 11.5(1) SU3 eller 12.5(1) och senare. (12.0(1) stöds inte.)

1.1.71

10 januari 2020