Klicka på Deltagare och sedan på Höj handen bredvid ditt namn.

För att ta ner din hand klickar du på Ta ner hand bredvid ditt namn i deltagarpanelen.


 

Om ditt möte har Reaktioner kan du också räcka upp och ta ner handen från menyn Reaktioner eller använda gesterigenkänning.

Knacka på Mer och sedan på Raise hand.

För att ta ner handen, knacka på Mer och sedan på Ta ner hand.