Klicka på Deltagare och klicka sedan på Höj handen bredvid ditt namn.

Klicka på Ta ner hand bredvid ditt namn i deltagarpanelen för att ta ner handen.


 

Om ditt möte har reaktioner kan du också räcka upp och sänka handen i menyn Reaktioner eller använda gester och gester.

Hur du räcker upp handen beror på din enhet. För iOS- och Android-telefoner räcker du upp handen från menyn Mer. På iPad- och Android-surfplattor räcker du upp handen i menyn Reaktioner.

Knacka på Mer eller Reaktioner och sedan på Höj hand.

För att ta ner handen, knacka på Mer eller Reaktioner och knacka sedan på Ta ner hand.


 

Om du använder en iPad- eller Android-surfplatta och reaktionerna är avstängda för ditt möte klickar du på Höj hand eller Ta ner handen från möteskontrollerna.