Innan du börjar:
  • Värdar måste använda den senaste mötesprogrammet

  • Kommandot *3 är inte tillgängligt för deltagare som har anslutit via skrivbordet, webben eller mobilappen

  • Ljudsignalerna är tillgängliga på alla lokala språk

För att höra en lista med DTMF-kommandon som är tillgängliga under ditt möte eller din händelse trycker du på **.

1

När det är dags att delta öppnar du e-postinbjudan och använder informationen Delta via telefon för att ringa in.

2

Ange åtkomstkoden i e-postinbjudan, följt av fyrkant och ange sedan fyrkant igen när du uppmanas att göra det.

3

När mötet väl har börjat trycker du på *3 om du har en fråga för att räcka upp handen.

Ljudupp prompten: "Du har räcker upp handen för att ställa en fråga. Vänta med att tala tills värden ringer dig."
4

Om du inte längre vill ställa en fråga, eller om värden redan har ringt på dig, tryck *3 för att sänka handen.

Ljudbekräftelse: "Du har tagit ned handen."