Om du inte redan använder en PIN-kod får du ett meddelande på din enhet som talar om för dig att aktivera en.

Webex Teams på iPhone eller iPad

Webex Teams på Android

Du kommer inte att kunna använda Webex Teams förrän du har angett en PIN-kod.

Aktivera en PIN-kod på Inställningar-menyn på din enhet.

  • iPhone och iPad: Går du till inställningaroch väljer sedan Touch-ID &ly-kod.
  • Android: Går du till inställningaroch väljer Lås skärmen.