Starta strömning

Som mötes värd kan du strömma innehållet i dina möten till Vbrick rev. alla strömmar inkluderar ljud, video och innehåll som delas medan mötet är aktivt.

När du strömmar ett möte till Vbrick rev, fortsätter du med alla funktioner i ditt Webex-möte. Du kan starta eller stoppa strömmen när som helst.


Din webbplats administratör måste aktivera direkt uppspelning av möten med Vbrick rev.

1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats och starta ditt möte.

2

Välj fler alternativ och välj sedan starta direkt uppspelning.

3

Välj Vbrick rev-mål som är tillgängliga för dig och ange din Vbrick rev användarnamn och ditt lösen ord och klicka sedan på Logga in.


 

Om din rev-webbplats är konfigurerad för SAML kan du gå till inloggnings sidan för din organisation. När du har loggat in sparas din Vbrick rev-kontoinformation på den webbplats som du använder för ditt möte.

4

Välj befintlig webb sändning eller spela in video.

5

För att bekräfta att du är strömmad söker du efter direkt indikatorn i det övre högra hörnet av mötet.

6

När du vill avsluta strömmen väljer du fler alternativ och sedan stoppa strömning.

Du kan visa varje möte som strömmas till Vbrick rev Live eller som en inspelning. Din direkt uppspelning blir automatiskt tillgänglig som en inspelning i ditt Vbrick rev-konto när det avslutas.

Enterprise live-strömning är inte tillgängligt för FedRAMP-auktoriserade Webex-erbjudanden.