Vattenstämpel
5 mar 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Hantera innehåll från Cisco Webex-assistenten efter ett Webex-möte

Hantera innehåll från Cisco Webex-assistenten efter ett Webex-möte

Visa mötesinnehåll som skapats av Webex-assistenten för möten

När mötet har avslutats kommer mötesvärden att få ett e-postmeddelande när mötets höjdpunkter, avskrift och inspelning är tillgängliga. Om värden har delat innehållet med dig får du även ett e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller en länk till mötesinnehållet på din Webex-webbplats.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

1

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Välj Visa mötesinnehåll i e-postmeddelandet.

Ditt mötesinnehåll är tillgängligt e-postmeddelande

Om värden har delat mötesinnehållet med dig visas meddelandet " Värdnamn > delat innehåll frånWebex-mötet med dig."

Sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats öppnas.

Mötets innehållssida
2

Om det har fångats en höjdpunkter under mötet kan du komma åt dem från fliken Höjdpunkter. Om mötet spelades in kan du få åtkomst till mötesutskriften och inspelningen från flikarna Utskrift och Inspelning.

Om du vill veta mer om någon som deltog i mötet ska du välja deras profilbild i listan över mötesdeltagare för att se deras People Insights-profil.


Du kan även navigera till mötesinnehållet direkt från din Webex-webbplats när det finns tillgängligt. Gå till Möten i vänster navigeringsrad och välj fliken Slutförd.

Tidigare flik

Leta upp och välj mötet.

Om du inte ser mötet i listan har värden inte delat mötesinnehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger att ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt. Du kan visa mötesinnehåll från din Webex-webbplats och mobilapp.

1

Svep till vänster på mobilappshemsidan och tryck på fliken Slutförd.

2

Tryck på mötet för att visa mötesinformationen, Markera , Utskrift och Inspelning.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Dela mötesinnehåll med andra i Cisco Webex Meetings

Om du var värd för ett möte som använde Webex Assistant för Meetings är höjdpunkterna tillgängliga på din Webex-webbplats när mötet har avslutats. Om du spelade in mötet finns utskriften och inspelningen även tillgängliga på din Webex-webbplats. Du kan dela detta mötesinnehåll med andra.

Värdar kan dela mötesinnehållet på flera olika sätt: genom att markera en kryssruta genom att välja från en lista över mötesdeltagare och deltagare, eller genom att ange e-postadresserna till de personer som du vill dela mötesinnehållet med.

Dela innehåll med alla deltagare och deltagare
 1. På din Webex-webbplats går du till Inställningar i den vänstra navigeringsraden.

 2. Välj fliken Schemaläggning.

 3. Markera kryssrutan bredvid Dela automatiskt mötets höjdpunkter, inspelning och utskrift med mötesdeltagare och inbjudna och låt dem göra ändringar.

Välj från en lista över mötesdeltagare och deltagare
 1. Gå till Möten i vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

  Tidigare flik
 2. Leta upp och välj mötet.


  Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klickar du på , gör dina Tryck på för att redigera mötetändringar och klickar sedan på Tryck för att spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

 3. Bredvid mötets ämne väljer du Skicka höjdpunkter och klickar sedan på Välj personer frånmötesdeltagare och inbjudna.

 4. Markera kryssrutan intill varje person som du vill dela mötesinnehållet med och klicka sedan på Välj.

 5. Klicka på Dela.

Ange e-postadresser

1

Gå till Möten i vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet.

Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, Tryck på för att redigera mötetklicka på , gör dina ändringar och välj sedan Tryck för att spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.
3

Klicka på bredvid mötesämnet.

4

Om du vill dela innehållet med deltagare och inbjudna klickar du på Välj personer från mötesdeltagare och inbjudna. I annat fall kan du ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

5

Klicka på Behörigheter och välj sedanVisare eller Redigerare för att ange om varje person ska kunna visa eller redigera innehållet.

6

Klicka på Tillbaka.

7

(Valfritt) Ange ett introduktionsmeddelande som ska inkluderas i e-postmeddelandet.

8

Klicka på Dela.

1

På sidan Mötesinformation trycker du på .

För att navigera till sidan Mötesinformation, se Visa mötesinnehåll skapat av Webex-assistenten.


 

Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, trycker du på , gör dina Tryck på för att redigera mötetändringar och trycker sedan på Tryck för att spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad.

2

Ange eller välj namn eller e-postadresser för de personer som du vill dela mötesinnehållet med och knacka sedan på Dela.


 

För att sluta dela innehåll med någon knackar Tryck på för att dela mötet du på Behörigheter . Knacka på rullgardingspilen bredvid personens namn och sedan på Ta bort.

För att sluta dela mötesinnehåll med alla knackar du på Sluta dela. Alla som du har delat innehåll med kommer inte längre att kunna komma åt mötesinnehållet.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Granska och hantera höjdpunkter som har skapats genom att använda Webex Assistant för möten

Om du använde Webex Assistant för att fånga höjdpunkterna under ditt Webex-möte är höjdpunkterna tillgängliga efter att mötet har avslutats. Värden kan dela höjdpunkterna med andra och ge dem antingen visa- eller redigera privilegier.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

Alla som har redigeringsbehörighet för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten, ändra markeringsetiketter, ta bort höjdpunkter och skicka höjdpunkter till andra.

Granska och redigera mötespunkter

1

Välj fliken Markerar på sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats.

För att navigera till sidan Mötesinnehåll, se Visa mötesinnehåll skapat av Webex-assistenten för Möten.

Fliken Markerar
2

Om du är mötesvärd eller om värden har gett dig redigeringsrättigheter för mötesinnehållet kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Håll mus pekaren över över markeringen och välj Spela upp ljudSpela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Håll mus pekaren över över markeringen och välj Redigera överstrykningRedigera markering. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera markeringSpara Redigera markering.

Ändra markeringsetiketten

Välj befintlig etikett och välj den nya etiketten.

Välj etikett

Skicka höjdpunkter till andra

Välj de höjdpunkter som du vill dela och välj Skicka markerar. Ange namn eller e-postadresser och välj Skicka e-post.

Ta bort markeringen

Håll muspekaren över över markeringen och välj .

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Alla som har redigeringsbehörighet för höjdpunkterna kan spela upp höjdpunkternas ljud, redigera markeringstexten, ändra markeringsetiketter, ta bort höjdpunkter och skicka höjdpunkter till andra att följa upp.

Läs om möteshöjdpunkter på mobila enheter.

1

Knacka på fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa mötesinnehåll skapat av Webex Assistant för möten.

2

Om du är mötesvärd eller värden har delat mötesinnehållet med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Markera och tryck på Spela upp ljud.

Redigera markeringstexten

Markera och tryck på Redigera. Gör dina ändringar och tryck på OK.

Redigera höjdpunkt

Ändra markeringsetiketten

Knacka på den befintliga etiketten och sedan på den nya etiketten.

Tryck på etikett

Skicka höjdpunkter till andra i ett e-postmeddelande

Välj vilka höjdpunkter som du vill dela och tryck på Skicka. Ange namnen eller e-postadresserna och knacka på Dela.

Skicka höjdpunkter till andra

Ta bort markeringen

Markera och tryck på Radera.

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i höjdpunkterna.

Läs om möteshöjdpunkter på mobila enheter.

1

Knacka på fliken Höjdpunkter på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa mötesinnehåll skapat av Webex Assistant för möten.

2

Du kan göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp markeringens ljud

Markera och tryck på Spela upp ljud.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Granska och hantera mötesutskrifter som har skapats av Webex Assistant för möten

Om värden har spelat in mötet, skapas en avskrift från inspelningen efter att mötet har avslutats. Värden kan dela avskriften med andra och antingen visa eller redigera privilegier.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

Alla som har redigeringsrättigheter för utskriften kan hämta det, spela upp ett ljudklipp, redigera transkriberingstexten och skapa höjdpunkter från transkriberingstexten.

Granska och redigera avskriften

1

Välj fliken Avskrift på sidan Mötesinnehåll på din Webex-webbplats.

För att navigera till sidan Mötesinnehåll, se Visa mötesinnehåll skapat av Webex-assistenten för Möten.

Fliken Utskrift
2

Om du är mötesvärd eller om värden har gett dig redigeringsrättigheter för mötesinnehållet kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Håll muspekaren över texten som du vill höra och välj Spela upp ljudSpela upp ljud.

Redigera transkriberingstexten

Håll muspekaren över texten som du vill redigera och välj Redigera avskriftRedigera utskrift. Gör dina ändringar och välj Spara Redigera utskriftSpara redigera avskrift.

Skapa en överstrykning från viss transkriberingstext

Håll mus pekaren över texten och välj Lägg till för att markera. Texten läggs till fliken Markerar som en anteckningspenna.

Hämta avskriften

Under fliken Utskrift väljer du filnamnet på det format som du vill hämta.

Du kan hämta avskriften i formaten WebVTT (.vtt) eller text (.txt).

Om värden gett dig privilegier för endast visning kan du spela upp ljudklipp i transkvilegier.

Alla som har redigeringsbehörighet för utskriften kan spela upp ett ljudklipp och redigera transkriberingstexten.

Spela upp ljudklipp från din mötesutskrift på en mobil enhet.

1

Knacka på fliken Utskrift på sidan Mötesinformation i appen.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötesinformation finns i Visa mötesinnehåll skapat av Webex Assistant för möten.

2

Om du är mötesvärd eller värden har delat mötesinnehållet med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Knacka på texten du vill höra och tryck på Spela upp ljud.

Redigera transkriberingstexten

Tryck Redigera utskrift på bredvid texten som du vill redigera. Gör dina ändringar och välj Spara redigera avskrift.

Om värden endast har gett dig privilegier för visning kan du ändå spela upp ljudklipp i transkvilegier.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Sök efter nyckelord för alla möten i Cisco Webex Meetings

Gör det bättre att använda Din Webex-assistent för Meetings-transk transkriptioner genom att hitta rätt plats i mötet eller i flera möten där något var bestämt.

Du kan använda sökfältet längst upp på sidan för att söka i möten, inspelningar och transkribioner för att hitta ett viktigt ögonblick i ett möte. Du kan sedan spela upp ljudet för det tillfället under mötet eller se mötesinformationen.
Sök efter ett ord eller en fras

Om en utskrift inte skapades för mötet eller om mötet ägde rum innan Webex Assistant aktiverades på din Webex-webbplats, kan nyckelordet endast hittas om det användes i mötestiteln.

Innan du börjar

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

1

Skriv in ordet eller frasen du letar efter i sökfältet.

Skriv in ordet i sökfältet
2

Välj ett objekt i sökresultaten.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Ta bort mötesinnehåll som skapats av Webex-assistenten för möten

Du kan ta bort inspelningen och höjdpunkterna från möten som du är värd för om de inte längre behövs. Om värden har delat mötesinnehåll med dig och har redigerat privilegierna kan du ta bort mötesprivilegier.

Innan du börjar

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

1

Så här tar du bort en inspelning:

 1. Välj Inspelningar i vänster navigeringsrad.

 2. Välj Mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Ta bort > Ta bort.

  Inspelningen flyttas till papperskorgen och finns kvar där i 30 dagar, såvida du inte tar bort den permanent.
 3. Om du vill ta bort en inspelning som finns i papperskorgen permanent väljer du Ta bort under Mina inspelade möten.

  Välj Borttagna
 4. Välj Papperskorg Papperskorg bredvid inspelningens namn.

2

För att ta bort höjdpunkter, se Granska och hantera höjdpunkter som skapats med Webex-assistenten för möten.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×