Vattenstämpel
12 jun 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten

När mötet har avslut ATS kommer Mötes värden att få ett e-postmeddelande när Mötes markeringar, utskrift och inspelningar är tillgängliga. Om värden har delat innehållet med dig får du också ett e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller en länk till mötes innehållet på din Webex-webbplats.

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger "ditt Webex Mötes innehåll är tillgängligt." Välj Visa Mötes innehåll i e-postmeddelandet.

Ditt Mötes innehåll är tillgängligt e-postmeddelande

This image 443347.jpg is not available in preview/cisco.com

Om värden har delat Mötes innehållet med dig får e-postmeddelandet "värd namn> delade Webex Mötes innehåll med dig".

Sidan Mötes innehåll på din Webex-webbplats öppnas.

Sidan Mötes innehåll

This image 443348.jpg is not available in preview/cisco.com

2

Om Mötes fokus spelades in under mötet kan du nå dem från fliken högdagrar . Om mötet har spelats in kan du få till gång till mötes utskriften och inspelningen från flikarna utskrift och inspelning .

Om du vill veta mer om någon som deltog i mötet väljer du deras profilbild i deltagar listan för att se deras People Insights profil.

Profilbilder

This image 443351.jpg is not available in preview/cisco.com


Du kan även navigera till mötes innehållet direkt från din Webex webbplats när den är tillgänglig. Besök möten i den vänstra navigeringsrad och välj fliken förbi.

Förbi flik

This image 443191.jpg is not available in preview/cisco.com

Leta upp och välj mötet.

Om du inte ser mötet i listan har värden inte delat Mötes innehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är redo att visas får du ett e-postmeddelande som säger "ditt Webex Mötes innehåll är tillgängligt." Du kan visa ditt Mötes innehåll från din Webex-webbplats och mobilappen.

1

Svep åt vänster på mobilappen för mobilapp och tryck på fliken förbi .

This image 443633.jpg is not available in preview/cisco.com

2

Tryck på mötet för att Visa Mötes informationen, högdagrar, utskrift och inspelningen.

This image 443634.jpg is not available in preview/cisco.com

Vattenstämpel
12 jun 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Dela mötes innehåll med andra i Cisco Webex Meetings

Om du är värd för ett möte som använder Webex-assistent för möten är Mötes markeringarna tillgängliga på din Webex webbplats när mötet har avslut ATS. Om du har spelat in mötet är även mötes utskrift och inspelning tillgänglig på din Webex webbplats. Du kan hålla alla i slingan genom att dela det här Mötes innehållet med andra.

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Värdar kan dela mötes innehåll med alla som har ett konto på sin Webex webbplats. Varje person skickas ett e-postmeddelande som innehåller en länk till innehållet.


För att automatiskt dela mötes innehåll med alla Mötes deltagare för alla schemalagda Webex möten och möten i personliga rum som du eller dina alternativa värdar är värd för Webex, gå till inställningar i den vänstra navigeringsrad, Välj fliken Schemaläggning och välj sedan automatiskt dela mötes deltagarnas högdagrar, inspelningar och avskriften.

1

Besök möten i den vänstra navigeringsrad och välj fliken förbi.

Förbi flik
2

Leta upp och välj mötet.


 

Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, väljer du Tryck för att redigera MötesTryck för att redigera mötet, gör ändringarna och väljer sedan tryck föratt spara dina ändringar. Se till att kryss rutan gör inspelnings ämnet matchar nytt Mötes ämne är markerad och välj Ja.

3

Välj Tryck för att dela mötet bredvid mötets ämne.

Välj tryck för att dela mötet
4

För att dela innehållet med alla som har blivit inbjudna till mötet väljer du Lägg till personer i Mötes Inbjudnings lista. Annars kan du ange namnen eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

Välj Lägg till personer i Mötes Inbjudnings lista
5

Välj om du vill att deltagarna ska kunna visa eller redigera innehållet.

Välj kan visa eller redigera
6

Välj dela.


 

För att sluta dela innehåll med någon, Välj Tryck på för att dela mötesTryck för att dela mötet och välj sedan behörighet. Välj listpilen bredvid personens namn och välj sedan ta bort.

För att sluta dela mötes innehåll med alla väljer du tryck för att dela mötesTryck för att dela mötet och sedan väljer du sluta dela detta möte > sluta dela. Alla som du delade innehåll med kommer inte längre att ha åtkomst till mötes innehållet.

Välj sluta dela detta mötes innehåll
Vattenstämpel
12 jun 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Granska och hantera högdagrar som skapats genom att använda Webex-assistent för möten

Om du använder Webex-assistent för att samla in högdagrar under ditt Webex-möte, blir högdagrar tillgängliga efter att mötet har avslut ATS. Värden kan dela upp högdagrarna med andra och ge dem antingen endast visa eller redigera privilegier.

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Alla som har redigerings privilegier för högdagrar kan spela upp ljud för högdagrarna, redigera markerings texten, ändra markerings etiketter, ta bort högdagrar och skicka högdagrar till andra att följa upp.

Granska och redigera Mötes fokus

1

Välj fliken högdagrarsidan Mötes innehåll på din Webex webbplats.

För att gå till sidan Mötes innehåll , se Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

Fliken högdagrar
2

Om du är Mötes värd eller om värden ger dig behörighet att redigera Mötes innehåll kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ljud för högdagern

Håll mus pekaren över högdagrar och välj spela upp ljud.

Redigera text markering

Håll mus pekaren över markeringen och välj Redigera markering markering . Gör dina ändringar och välj Spara redigera markeringSpara redigera markering.

Ändra markerings etiketten

Välj den befintliga etiketten och välj den nya etiketten.

Välj etikett

Skicka markeringar till andra

Välj de högdagrar som du vill dela och välj Skicka högdagrar. Ange namnen eller e-postadresserna och välj skicka e-post.

Ta bort markeringen

Håll mus pekaren över markeringen och välj .

Om värden har gett dig privilegier för visning kan du spela upp ljud klipp i högdagrarna.

Granska Mötes fokus på en mobil enhet.

1

Tryck på fliken högdagrar på sidan Mötes information på din app.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötes information finns i Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

2

Om du är Mötes värd eller värd delar Mötes innehåll med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ljudet för högdagern

Välj högdager och knacka på spela upp ljud.

Vattenstämpel
12 jun 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Granska och hantera Mötes utskrifter som skapats av Webex-assistent för möten

Om värden spelade in mötet genereras en utskrift från inspelningen efter att mötet har avslut ATS. Värden kan dela avskriften med andra och ge dem antingen endast visning eller redigera privilegier.

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Alla som har redigerings privilegier för utskriften kan hämta dem, spela upp ett ljud klipp, redigera text för utskrift och skapa högdagrar från utskrift.

Granska och redigera utskriften

1

Välj fliken avskriftensidan Mötes innehåll på din Webex-webbplats.

För att gå till sidan Mötes innehåll , se Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

Fliken avskrift
2

Om du är Mötes värd eller om värden ger dig behörighet att redigera Mötes innehåll kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljud klipp

Håll mus pekaren över den text som du vill höra och välj spela upp ljudspela upp ljud.

Redigera text för utskrift

Håll mus pekaren över texten som du vill redigera och välj Redigera utskriftRedigera utskrift. Gör dina ändringar och välj Spara redigera utskriftSpara redigera utskrift.

Skapa en högdager av viss text

För mus pekaren över texten och välj Lägg till i högdagrar. Texten läggs till på fliken högdagrar som en antecknings markering.

Hämta utskriften

Under fliken utskrift väljer du fil namnet på det format som du vill hämta.

Du kan hämta utskriften i WebVTT-format (. VTT) eller textfil (. txt).

Om värden har gett dig privilegier för visning kan du spela upp ljud klipp i avskriften.

Spela upp ljud klipp från din Mötes utskrift på en mobil enhet.

1

Tryck på fliken avskriftensidan Mötes information på din app.

Mer information om hur du navigerar till sidan Mötes information finns i Visa Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten.

2

Om du är Mötes värd eller värd delar Mötes innehåll med dig kan du göra följande:

Alternativ Beskrivning

Spela upp ett ljud klipp

Knacka på den text som du vill höra och knacka på spela upp ljud.

Vattenstämpel
12 jun 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Sök efter nyckelord i alla möten i Cisco Webex Meetings

Bättre användning av din Webex-assistent för Mötes utskrift genom att hitta den exakta platsen i mötet eller över flera möten där något har diskuterats.

Du kan använda Sök fältet högst upp på sidan för att söka efter ett viktigt ögonblick i ett möte. Du kan sedan spela upp ljud under mötet eller Visa Mötes uppgifterna.
Sök efter ett ord eller en fras

Om en utskrift inte har skapats för mötet eller om mötet inträffade innan Webex-assistent aktiverades på din Webex webbplats, finns nyckelordet endast om det användes i Mötes titeln.

Innan du börjar

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

I Sök fältet skriver du ordet eller frasen som du letar efter.

Skriv ordet i Sök fältet
2

Välj ett objekt i Sök resultaten.

Vattenstämpel
12 jun 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Ta bort Mötes innehåll som har skapats av Webex-assistent för möten

Du kan ta bort inspelningen och högdagrarna från möten som du är värd för om de inte längre behövs. Om värden har delat Mötes innehåll med dig och har behörighet att redigera, kan du ta bort mötets högdagrar.

Innan du börjar

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Så här tar du bort en inspelning:

 1. Välj inspelningar till vänster navigeringsrad.

 2. Välj mer

  This image 431298.jpg is not available in preview/cisco.com

  bredvid inspelningens namn och välj sedan ta bort > Delete.

  Inspelningen flyttas till pappers korgen och finns kvar i 30 dagar, såvida du inte tar bort den permanent.
 3. För att permanent ta bort en inspelning som finns i pappers korgen väljer du borttagen under mina inspelade möten.

  Välj borttagen

  This image 443915.jpg is not available in preview/cisco.com

 4. Välj SOP pappers korg

  This image 431295.jpg is not available in preview/cisco.com

  bredvid inspelningens namn.

2

För att ta bort högdagrar, se Granska och hantera högdagrar som skapats genom att använda Webex-assistent för möten.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×