Enheter i ditt nätverk

Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller moln enheter. Dessa enheter kan visas på samma sätt och du kan ansluta till dem genom att använda ultraljud.

Ansluta till enheter

Funktioner för anslutna enheter

När du ansluter till en enhet kan du använda den på följande sätt:

  • Dela din skärm lokalt, du kan endast dela ljud och optimera video när du använder en molnen het. Mer information finns i dela innehåll trådlöst från Cisco Webex Teams till Cisco Webex Devices.

  • Ring någon som använder enheten och du kan använda Webex Teams-appen för att kontrol lera enheten. Mer information finns i Webex Teams | Ring någon från ett direkt meddelande.

  • Svara på ett samtal från någon som använder enheten och du kan använda Webex Teams-appen för att kontrol lera enheten. Mer information finns i besvara ett samtal i Cisco Webex Teams.


    Vissa Webex enheter som du ansluter till kan inte aktive ras för samtal. Om du försöker ringa ett samtal när du är ansluten till den här typen av enhet kommer du att se ett fel meddelande i Webex Teams som talar om för dig att koppla från och använda en annan enhet eller din app för att ringa samtalet istället:

  • Starta ett möte i ett Webex Teams utrymme genom att använda enheten och du kan använda Webex Teams-appen för att kontrol lera enheten. Mer information finns i starta ett direkt Cisco Webex Teams-möte från ett utrymme.