Enheter i ditt nätverk

Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller moln enheter. Dessa enheter kan visas på samma sätt och du kan ansluta till dem genom att använda ultraljud.

Ansluta till enheter

Funktioner för anslutna enheter

När du ansluter till en enhet kan du använda den på följande sätt: