När en värd spelar in ett möte och har Webex-assistenten för Webex Meetings påslagen eller när Webex-assistenten för Webex Meetings är påslagen och mötesegenskaper har genererats, visas en dialogruta för värden efter att mötet har avslutats. Den inkluderar en sammanfattning av mötet och en länk för att visa ytterligare detaljer, såsom antalet höjdpunkter, avskrift och eventuell inspelning.

  • Klicka på Dela om du snabbt vill dela det här med inbjudna till mötet.

  • Klicka på Visa information för att logga in på din Webex-webbplats och få mer fullständig information om mötesdeltagare, t.ex. höjdpunkter, utskrift, inspelning och hela listan över deltagare.

Bilden är inte tillgänglig i förhandsgranskning/cisco.com


Om du markerar Visa inte detta igen kommer du inte att se denna dialogruta efter varje möte, men du kommer inte automatiskt att dela innehåll med dinainbjudna. Om du vill dela innehåll med dina inbjudna, måste du göra det manuellt efter varje möte från din Webex webbplats.

Så här ändrar du huruvida du automatiskt delar innehåll med de inbjudna mötesinbjudna:

  1. Från din Webex-webbplats går du till Inställningar > Schemaläggning .

  2. Välj ett alternativ:

    • Markera kryssrutan bredvid Dela automatiskt mötets höjdpunkter, inspelning och utskrift med inbjudna till mötet för att automatiskt dela innehåll med inbjudna till möten efter framtida möten. Dialogrutan ovan visas inte efter att varje möte har avslutats.

    • Om du vill se dialogrutan efter varje möte har avslutats och välja om du vill dela innehåll med mötesinbjudna på en per-möte-basis, avmarkera kryssrutan bredvid Dela automatiskt mötets höjdpunkter, inspelning och utskrift med inbjudna tillmötet.


Denna funktion är en del av 41.2-uppdateringen, men kommer att finnas tillgänglig i en fördröjd utgivningscykel. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats.

Värden får också ett sammanfattande e-postmeddelande från mötet.