Går du till Teams och väljer ett team. Gå sedan igenom de tillgängliga utrymmena och klicka på delta i det här utrymmet när du hittar någon som du vill delta i.

Går du till Teams och väljer ett team. Gå sedan igenom de tillgängliga utrymmena och klicka på delta i det här utrymmet när du hittar någon som du vill delta i.

Går du till Teams och väljer ett team. Gå sedan igenom de tillgängliga utrymmena och knacka på den som du vill delta i och tryck sedan på delta i utrymmet.

1

Går du till Teams och väljer sedan ett team.

2

Välj ett utrymme i avsnittet andra utrymmen för att delta och klicka sedan på Anslut till Team utrymme.

Du ser team namnet ovanför eller nedanför namnet på utrymmet när du har anslutit till ett team utrymme.