Du kan växla mellan trådbunden och trådlös anslutning via pekskärmen.

Du måste koppla bort ethernetkabeln om du vill använda det trådlösa nätverket.

Följande autentiseringstyper stöds:

  • Öppen

  • WPA-PSK (AES)

  • WPA2-PSK (AES)

  • WPA-EAP-PEAP

  • EAP-TLS

  • EAP-TTLS

  • EAP-FAST

  • PEAP

  • EAP-MSCHAPv2

  • EAP-GTC

Systemet kommer bara ihåg ett nätverk åt gången. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

1

Gå till enhetsnamnet på startsidan och öppna Inställningar. Gå till Nätverksanslutning och WiFi-inställningar.

2

Välj det trådlösa nätverket du vill ansluta till.

3

Om nätverket kräver autentisering anger du lösenkoden och väljer sedan Anslut.