Du kan lägga till certifikat från enhetens lokala webbgränssnitt. Du kan också lägga till certifikat genom att köra API kommandon. Om du vill se vilka kommandon som gör att du kan lägga till certifikat, se roomos.cisco.com.

Tjänstcertifikat och betrodd CA

Certifikatvalidering kan krävas om TLS (Transport Layer Security) används. En server eller klient kan kräva att enheten har ett giltigt certifikat till dem innan kommunikationen konfigureras.

Certifikat är textfiler som verifierar enhetens äkthet. Dessa certifikat måste vara signerade av en betrodd certifikatutfärdare (CA). För att kunna verifiera signaturen i certifikaten måste en lista med betrodda certifikatutfärdare finnas på enheten. Listan måste innehålla alla certifikatutfärdare som krävs för att kunna verifiera certifikaten för både loggning och andra anslutningar.

Certifikat används för följande tjänster: HTTPS-server, SIP, IEEE 802.1 X och gransknings loggning. Du kan lagra flera certifikat på enheten, men bara ett certifikat är aktiverat för varje tjänst åt gången.


Certifikat som lagrats tidigare tas inte bort automatiskt. Posterna i en ny fil med CA-certifikat läggs till i den befintliga listan.

För Wi-Fi-anslutning

Vi rekommenderar att du lägger till ett betrott CA-certifikat för varje Cisco Webex Room eller Desk device eller Webex Board, om nätverket använder WPA-EAP-autentisering. Du måste göra detta separat för varje enhet och innan du ansluter till Wi-Fi.

Om du ska lägga till certifikat för din Wi-Fi-anslutning behöver du följande filer:

  • Lista över CERTIFIKATUTFÄRDARCERTIFIKAT (fil format: . PEM

  • Certifikat (fil format: . PEM

  • Privat nyckel, antingen som en separat fil eller ingår i samma fil som certifikatet (fil format: . PEM

  • Lösenord (krävs enbart om den privata nyckeln är krypterad)

Certifikatet och den privata nyckeln lagras i samma fil på enheten.

Om autentiseringen misslyckas kommer anslutningen inte upprättas.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har ställt in en lokal Administratör på enheten har du åtkomst till webbgränssnittet direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<slutpunkts-ip eller värdnamn>.

2

Navigera till Säkerhet > Certifikat > Anpassat > Lägg till certifikat och ladda upp ditt CA-rotcertifikat.

3

I openssl skapar du en privat nyckel och en certifikatbegäran. Kopiera innehållet i certifikatbegärandet. Klistra sedan in det för att begära servercertifikatet från din certifikatutfärdare (CA).

4

Ladda ned servercertifikatet som är signerat av din CA. Kontrollera att det är i formatet .PEM.

5

Navigera till Säkerhet > Certifikat > Tjänster > Lägg till certifikat och ladda upp den privata nyckeln och servercertifikatet.

6

Aktivera de tjänster du vill använda för det certifikat du precis lade till.