Om du vill skicka ett meddelande till värdar och presentatörer i alla privata mötenkan du sända ett skriftligt meddelande som endast visas.

Sändnings meddelande

Privata-möten är tillgängliga på platserna WBS 40.9 och senare. Se hitta ditt Cisco Webex Meetingss versions nummer för att ta reda på vilken version av Webex Meetings som du använder.

1

Klicka på sändning i Mötes deltagar panelen när du har startat privata-sessionerna.

Sändning
2

Välj de sessioner som du vill sända meddelandet till i alla sessioner listruta.

Alla sessioner
3

Välj vem du vill sända meddelandet till från alla Mötes deltagare listruta om du väljer alla sessioner i steg 2.

4

Ange ditt meddelande och klicka på Skicka.

1

Knacka på Mötes deltagare.

2

fliken privata möten knackar du på sändning.

Sändning
3

Knacka på alla privata-möten och välj sedan de sessioner som du vill sända meddelandet till.

Alla sessioner
4

Om du väljer en specifik privat möte i steg 2 knackar du på alla Mötes deltagare i mötetoch väljer sedan vem du vill sända meddelandet till.

5

Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.