Om du vill skicka ett meddelande till cohosts och presentatörer i alla breakoutmöten, kan du sända ett skriftligt meddelande som endast de kan se.

Sändningsmeddelande

Breakoutmöten är tillgängliga på WBS40.9 och senare webbplatser. Mer information om vilken version Webex Meetings du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

1

Om tilldelning av det här mötet dialogruta inte redan är öppen klickar du påBreakout-möten för att öppna den.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

Klicka på Broadcast itilldelningsutsändningen för dialogruta när som helst efter att det breakoutmötet har startat.

Sändning
3

Från Alla sessioner väljer listruta till vilka sessioner du vill sända meddelandet till.

Alla sessioner
4

Om du väljer Alla sessioner i steg 3 kan du från listruta välja vem du vill sända meddelandet till.

5

Skriv ditt meddelande och klicka på Skicka.

1

Tryck på Mötesdeltagare Deltagare.

2

På fliken Breakout Sessions knackar du på Broadcast.

Sändning
3

Tryck på Allabreakoutmöten och välj sedan vilka sessioner du vill sända meddelandet till.

Alla sessioner
4

Om du väljer en privat möte i steg 2 knackar du på Alla mötesdeltagare i sessionen och väljer sedan vem du vill sända meddelandet till.

5

Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.