Chcete-li odeslat zprávu spoluhostujícím aprezentujícím ve všech breakout relacích , můžete vysílat písemnouzprávu, kterou uvidí pouze oni.

Vysílat zprávu

Breakoutové relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

1

Pokud dialogové okno Přiřazení relace přerušení ještě není otevřené, otevřete ho kliknutím na Breakout sessions.

Tlačítko Breakout sessions

 

Dialogové okno Přiřazení relace přerušení může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostovatelé.

2

V dialogovém okně Přiřazení relace přerušení klikněte kdykoli po začátcích zalomení na Vysílat.

Vysílat
3

V rozevíracím seznamu Všechny relace vyberte, do kterých relací chcete zprávu vysílat.

Všechny schůzky
4

Pokud jste v kroku 3 vybrali všechny relace, vyberte v rozevíracím seznamu Všichni účastníci, komu chcete zprávu vysílat.

5

Zadejte zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat.

1

Klepněte na Účastníci Účastníci.

2

Na kartě Breakout Sessions klepněte na Vysílat.

Vysílat
3

Klepněte na Všechny schůzky přerušení avyberte, do kterých relací chcete zprávu vysílat.

Všechny schůzky
4

Pokud jste v kroku 2 zvolili konkrétní relaci přerušení, klepněte na Všichni účastníci relace a vyberte, komu chcete zprávu vysílat.

5

Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.