1

Gå till team och klicka på teamet som du vill lämna.

2

Klicka på lämna team.


 

Team moderatorer och medlemmar kan också högerklicka på teamets allmänna utrymme i listan över utrymmen och välja lämna team.

1

Gå till team och klicka på teamet som du vill lämna.

2

Klicka på lämna teamet.


 

Team moderatorer och medlemmar kan också högerklicka på teamets allmänna utrymme i listan över utrymmen och välja lämna teamet.

1

Gå till team och knacka på teamet som du vill lämna.

2

Välj Detaljer och tryck på lämna team.

1

Gå till team och knacka på teamet som du vill lämna.

2

Tryck på information-knappen och tryck på lämna team.

1

Gå till team och klicka på teamet som du vill lämna.

2

Klicka på lämna teamet.