Om du är teammoderator kan du lägga till någon annan som moderator, vilket också lägger till dem i teamet.

Gå till dina teamoch välj teamet. VäljLägg till teammoderator och ange personens namn.


 

Du kan också högerklicka på någon i listan över Team-moderatorer för att ta bort dem som moderator.

Om du är teammoderator kan du lägga till någon annan som moderator, vilket också lägger till dem i teamet.

Gå till Teamsoch välj teamet. VäljLägg till teammoderator och ange personens namn.


 

Om du vill ta bort någon som moderator håller du muspekaren över namnet i medlemslistan, klickar du på mer och väljer Ta bort som moderator för teamet.

Om du är teammoderator kan du också göra någon annan till moderator. Du kan dock behöva lägga till dem i teamet först om de inte redan är en teammedlem.

Tryck på Meddelanden > Team och välj teamet och tryck sedan på Teammedlemmar. Tryck på personen och välj sedan Tilldela som moderator.

Om du är teammoderator kan du lägga till någon annan som moderator, vilket också lägger till dem i teamet.

Gå till Teamsoch välj teamet. VäljLägg till teammoderator och ange personens namn.


 

Om du vill ta bort någon som moderator pekar du på deras namn i medlemslistan, klickar du på mer och väljer Ta bort som teammoderator.