Gå till , ange ett telefonnummer i knapps ATS och välj sedan om du vill göra det till ett ljud- eller video samtal.

När samtalet har anslutits kommer du inte att kunna aktivera din video, men du kan klicka på för att få till gång till avancerade samtals funktioner. Du kan parkera samtalet https://help.webex.com/article/npvltok eller överföra personen till någon annan. Med vissa konfigurationer kan du även sammanfoga samtal eller starta ett konferens samtal.


 

Om din administratör har aktiverat samtals säkerhet för din organisation kommer du att se högst upp till höger i samtals fönstret, vilket gör att du vet att samtalet är säkert.

Gå till , knacka på , ange telefonnumret och välj sedan Ring.


 

För att växla till din högtalar telefon, knacka på meroch välj sedan ljud inställningar.

Gå till , knacka på , ange telefonnumret och välj sedan Ring.


 

För att växla till talaren knackar du på mer.