Använd den gröna knappen Samtal för att ringa samtal. Du kan använda ett telefonnummer eller en URI-adress som användarnamn@xxxxx.com .

En URI-adress ser ut som en e-postadress, men du använder den för ett Webex-samtal eller-möte. Detta liknar när du ansluter till ett möte från din Webex-app.

För att göra det lättare för dig visas dina senaste 25 samtal i samtalshistoriken. I samtalsfunktionerna finns det även uppringningsförslag, som är en lista över förslag som genereras baserat på din sökning.

Med Cisco Webex Room-telefon är det enkelt att ringa upp en kollega eller en kund.

Beroende på hur din telefon ansluter till nätverket kan du hitta olika sätt att ringa samtal på din HDMI-skärm. Du kan till exempel använda telefonnummer till arbetet, ett mobiltelefonnummer eller ett Cisco Webex Teams-samtal.

1

Tryck på Samtal .

2

Ange ett telefonnummer, ett namn eller välj ett samtal i listan över de senaste samtalen.

Tryck på Sök eller ring för att visa knappsatsen. För utlandssamtal måste plustecknet (+) anges som första tecken. Tryck på .?123 och välj + innan du anger telefonnumret.

3

(valfritt) Ange en persons namn och sök i katalogen. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

4

Tryck på Ring.

LED-lampan lyser när personen accepterar samtalet. En timer visar samtalets längd. Samtalet visas på skärmen om du använder en skärm.

5

Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.

Svara på telefonen när det ringer och starta ett samtal med en annan person.

LED-lampan lyser när du accepterar ett samtal. En timer visar samtalets längd och samtalet visas på skärmen.

Gör något av följande:

  • Tryck på Svara.
  • Tryck på Avböj om du inte vill ta samtalet.

Du kan ändra samtalsvolymen så att den blir tystare eller högre under samtalen. Detta hjälper dig att höra den andra personen och hjälper andra att höra dig.

När du justerar samtalsvolymen justeras inte ringsignalvolymen.

Tryck volymknappen åt höger eller vänster om du vill justera volymen under ett samtal.

Om du är upptagen och inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalljudet på inkommande samtal. Ringsignalvolymen återgår till normal vid nästa samtal.

När du har ett inkommande samtal trycker du volymknappen nedåt

När du är i ett samtal kan du stänga av ljudet. På så sätt kan du höra den andra personen, men personen kan inte höra dig.

När du stänger av ljudet lyser LED-lampan rött och ljudavstängningsikonen visas på telefonskärmen och den anslutna HDMI-skärmen.

1

Tryck på Tyst på telefonen eller Tyst på en tillagd mikrofon.

När du trycker på Tyst på en expansionsmikrofon stängs ljudet av för både telefonen och övriga mikrofoner.

2

Tryck på ljud av-knappen igen när du vill slå på ljudet igen.

Parkera ett samtal om du vill prata privat eller vill ringa ett annat samtal. Du kan ha upp till två parkerade samtal.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Knacka på Vänteläge.

2

(valfritt) Tryck på Ring för att ringa ett andra samtal. Det parkerade samtalet visas högst upp på telefonskärmen.

3

Tryck på Återuppta om du vill återuppta ett parkerat samtal.

Du kan enkelt växla mellan aktiva och parkerade samtal. Dina parkerade samtal visas högst upp på telefonskärmen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Tryck på Växla för att växla till det parkerade samtalet.

Det aktiva samtalet flyttas till parkerat läge.