Du kan använda Möten På telefonen när du vill ansluta till dina Webex möten. Du kan även se dina kommande möten och få en avisering när ett möte håller på att starta. Använd möten med delningsfunktionen och samarbeta med dina kollegor.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

När du ansluter till ett möte kan du få information om varje deltagare med knappen Deltagare.

På den anslutna HDMI-skärmen ser du följande alternativ:

 • Deltagare som är aktiva i mötet. Visningen ändras när olika personer deltar i mötet.

 • Status på alla som visas deltar, inklusive den aktiva högtalaren, deltagare med avstängt ljud och deltagaren som delar en skärm.

Under ett möte styr du volymen på högtalartelefonen med knappen Ljud av Och samtalsvolym Knappar.

Du kan läsa dina schemalagda Webex-möten. Du kan också ansluta till ett möte om det är på väg att startas.

1

Tryck på Möten .

2

Bläddra mellan dina schemalagda möten. Välj ett möte om du vill visa mötesinformationen.

3

(Alternativ) Knacka på Delta för att delta i mötet. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Om din telefon har en anslutning till en onlinekalender får du ett meddelande när ett möte håller på att starta.

När det är dags att starta ett möte visas information om mötet på din HDMI-skärm. Ett meddelande om mötet visas på telefonen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Gör något av följande:

 • Knacka på Delta för att delta i ditt Webex-möte.
 • Knacka på Påminn senare för att få en andra varning.
 • Knacka på Ignorera om du vill ignorera mötet.

Du kan ansluta till dina Webex möten direkt från telefonen med Gå med i Webex .

Innan du börjar

Du behöver ett mötesnummer. Detta är det nio- till elvasiffriga numret i mötesinbjudan.

1

Tryck på Gå med i Webex .

2

Ange mötesnumret och knacka på Delta.

LED-raden lyser grönt.

Du kan ansluta till ett möte från telefonen med ett Webex Meeting-nummer. Det här är ett enkelt sätt att ansluta till ett möte om du inte har din kalender online.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Du får mötesnumret i inbjudan till Webex-mötet. Vissa möten har också ett lösenord.

1

Tryck på Ring .

2

Ange ditt mötesnummer.

3

(Alternativ) Ange ditt möteslösenord om du har ett.

4

Knacka på Delta.

Om du parkopplar doin telefon med datorn kan du delta i ett Webex-möte från din mötesapp. Detta gör att du kan använda telefonen och din HDMI-skärm för att samarbeta.

När det är dags att starta ett möte visas en mötesavisering på datorn.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Parkoppla din telefon till din mötesapp.

Välj Starta möte på datorskärmen.

Under Webex-mötet kan du visa information om deltagarna på telefonen. Denna information omfattar följande:

 • En lista över personer som närvarar.

 • Status på alla som visas deltar, inklusive den aktiva högtalaren, deltagare med avstängt ljud och deltagaren som delar en skärm.

Du får också en meddelande om en deltagare anländer på eller lämnar mötet.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Delta i ett möte.

Knacka på Deltagare.

Om din administratör har konfigurerat så kan du använda din enhet för att ansluta till ett Microsoft Teams-möte och samarbeta med dina medarbetare eller kunder.

Med den här integrationen kan du utföra följande åtgärder:

 • Delta i ett möte med Ett knapptryck för Microsoft Teams-möten. Den här funktionen kräver att du lägger till en kalenderresurs till mötet eller vidarebefordrar din mötesinbjudan till rummet.

 • Dela innehåll med hjälp av en HDMI-kabel under ett möte.

 • Se på innehåll som delas av andra deltagare i mötet.

 • Se mötesdeltagarlistan och alla personers ljud- och delnings status. Den aktiva talaren visas inte.