Använd samtalet För att ringa ett samtal.

För att göra det lättare för dig visas dina senaste 25 samtal i samtalshistoriken. I samtalsfunktionerna finns det även uppringningsförslag, som är en lista över förslag som genereras baserat på din sökning.

Med din telefon är det enkelt att ringa upp en kollega eller en kund.

1

Tryck på Ring.

2

Ange ett telefonnummer, ett namn eller välj ett samtal i listan över de senaste samtalen.

Knacka på Sök eller ring för att visa knappsatsen. För utlandssamtal måste plustecknet (+) anges som första tecken. Tryck på .?123 och välj + innan du anger telefonnumret.

3

(Alternativ) Ange en persons namn och sök i katalogen. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

4

Tryck på Ring.

LED-lampan lyser när personen accepterar samtalet. En timer visar samtalets längd. Samtalet visas på skärmen om du använder en skärm.

5

Knacka på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.

Svara på telefonen när det ringer och starta ett samtal med en annan person.

LED-lampan lyser när du accepterar ett samtal. En timer visar samtalets längd och samtalet visas på skärmen.

Gör något av följande:

  • Knacka på Svara.
  • Tryck på Avböj om du inte vill ta samtalet.
  • Tryck på Volym nere på telefonen. Ringsignalvolymen återgår till normal vid nästa samtal.

Du kan ändra samtalsvolymen så att den blir tystare eller högre under samtalen. Detta hjälper dig att höra den andra personen och hjälper andra att höra dig

När du justerar samtalsvolymen justeras inte ringsignalvolymen.

Tryck på Volym Höger eller vänster för att justera samtalsvolymen.

Om du är upptagen och inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalljudet för inkommande samtal. Ringsignalvolymen återgår till normal vid nästa samtal.

När du har ett inkommande samtal trycker du på Volym ned

När du är i ett samtal kan du stänga av ljudet. På så sätt kan du höra den andra personen, men personen kan inte höra dig.

När du stänger av ljudet lyser LED-lampan rött och ljudavstängningsikonen visas på telefonskärmen och den anslutna HDMI-skärmen.

1

Tryck på Ljud av På telefonen eller ljud av på en expansionsmikrofon.

När du trycker på Tyst på en expansionsmikrofon stängs ljudet av för både telefonen och övriga mikrofoner.

2

Tryck på ljud av-knappen igen när du vill slå på ljudet igen.

Parkera ett samtal om du vill prata privat eller vill ringa ett annat samtal. Du kan ha upp till två parkerade samtal.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Tryck på Vänteläge.

2

Knacka på Återuppta om du vill återuppta ett parkerat samtal.

Du kan enkelt växla mellan aktiva och parkerade samtal. Dina parkerade samtal visas högst upp på telefonskärmen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Knacka på Växla för att växla till det parkerade samtalet.

Det aktiva samtalet flyttas till parkerat läge.