Gå till menyn information i det utrymme som du vill lämna och välj lämna utrymme.


 

Du kan också högerklicka på utrymmet i listan över utrymmen och sedan välja lämna utrymme.

Gå till aktivitets menyn , Välj infooch tryck sedan på lämna utrymme.

Gå till utrymmes inställningar och välj sedan lämna utrymme.