Gå till Meddelanden, välj utrymmet och klicka på Personer. Klicka sedan på Lägg tillpersoner, högerklicka på personens namn och välj Utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator högerklickar du på personens namn och väljer Ta bort som moderator.

Välj utrymmet och gå sedan till aktivitetsmenyn och välj Personer. Knacka sedan på personens namn och välj Utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator knackar du på personens namn och väljer Ta bort sommoderator.

Välj utrymmet och gå sedan till aktivitetsmenyn och välj Personer. Knacka sedan på personens namn och välj Utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator knackar du på personens namn och väljer Ta bort sommoderator.

Välj utrymmet och klicka sedan på Personer. Klicka på Mer bredvid personens namn och välj Utse till moderator.


 

Om du vill ta bort någon som moderator väljer du Mer intill personens namn och väljer Ta bort sommoderator.