Välj hur du vill delta

När du använder din Webex-webbplats kan du välja hur du vill delta i dina möten. Du har flexibiliteten att delta i möten med webbappen eller Skriv bords programmet.


Den här funktionen är endast tillgänglig för Windows- och Mac-användare.

Konfigurera dina inställningar

1

Från sidan personligt rum på instrument panelen, sidan personligt rum eller Mötes information väljer du nedåtpilen till höger om knappen starta möte eller delta i möte .

2

På rullgardinsmenyn väljer du bland följande:

  • Använd Skriv bords program– delta i dina möten från din Webex Meetings Skriv bords program. Webex om Skriv bords programmet inte redan har installerats börjar en automatisk hämtning.

  • Använd webbappen– delta i dina möten från din webbläsare, utan installationer eller plugin-program. Mer information om webbappen finns i Cisco Webex-webbappen.


 

Ditt val sparas i din webbläsare och blir standard alternativet när du startar och deltar i möten från din Webex webbplats.

Kända begränsningar

Här följer de kända begränsningarna för att välja hur du ansluter till ditt Webex Meetings:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Chromium på Linux stöds av webbappen. Andra webbläsare är inte kompatibla.

  • Standardinställningen för hur du ansluter dig till din Webex Meetings är angiven av din webbplats administratör.

  • Webbappen stöder inte möten med slutpunkt-till-slutpunktskryptering.

  • Webbappen stöder inte möten som använder äldre VoIP.