Wybierz sposób dołączenia

Kiedy używasz swojego Webex stronie, możesz wybrać sposób dołączania do spotkań. Masz swobodę dołączania do spotkań za pomocą aplikacji internetowej lub aplikacji komputerowej.


Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników systemów Windows i Mac.

Skonfiguruj swoje ustawienia

1

W sekcji Pokój osobisty na pulpicie nawigacyjnym, na stronie Pokój osobisty lub stronie Informacje o spotkaniu wybierz strzałkę w dół po prawej stronie Rozpocznij spotkanie lub Dołącz do spotkania przycisk.

2

Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Użyj aplikacji komputerowej— Dołącz do spotkań z aplikacji komputerowej Webex Meetings. Jeśli Webex aplikacja komputerowa nie jest jeszcze zainstalowana, rozpocznie się automatyczne pobieranie.

  • Użyj aplikacji internetowej— Dołączaj do spotkań z przeglądarki, bez żadnych instalacji ani wtyczek. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji internetowej, zobacz Aplikacja internetowa Cisco Webex.


 

Twój wybór jest zapisywany w przeglądarce i staje się domyślnym wyborem podczas rozpoczynania i dołączania do spotkań z Twojej witryny Webex.

Znane ograniczenia

Poniżej znajdują się znane ograniczenia dotyczące wyboru sposobu dołączenia do Spotkania Webex:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Chromium w systemie Linux są obsługiwane przez aplikację internetową. Inne przeglądarki nie są kompatybilne.

  • Domyślne ustawienie, w jaki sposób dołączasz do spotkań Webex, określa administrator Twojej witryny.

  • Aplikacja internetowa nie obsługuje spotkań z szyfrowaniem typu end-to-end.

  • Aplikacja internetowa nie obsługuje spotkań korzystających ze starszej wersji VoIP.