Du kan använda ett Bluetooth-headset med din Desk Pro, DX70 och DX80 genom att antingen parkoppla det direkt med enheten eller med hjälp av en USB-dongel.

Du kan parkoppla flera headset till din enhet, men bara använda en i taget. Anslutningsräckvidden är upp till tio meter. Om du rör dig utanför räckvidden under ett pågående samtal växlar ljudet över till enhetens högtalare.

De flesta headset har inbyggda volymreglage. När du sitter i ett samtal synkroniseras volymen på headsetet och enheten. Utanför ett samtal används volymknapparna på headsetet och enheten oberoende av varandra.

Du kan göra följande från Bluetooth-headsetet:

 • Besvara inkommande samtal

 • Avvisa inkommande samtal

 • Avsluta samtal

 • Höja och sänka volymen

 • På vissa headset kan du stänga av ljudet. Det fungerar oberoende av enhetens ljudavstängning.

USB Bluetooth-dongel

Det går att ansluta Bluetooth-headsetet med en dongel. Detta ger bättre ljudkvalitet. Å andra sidan finns det ingen synkronisering av headsetets volym och volymen på Desk Pro, DX70 och DX80 när en dongel används.

Du kan se vilka Bluetooth-donglar som vi har testat och rekommenderar under USB-headset och -handenheter som stöds med DX80.

Parkoppling av Bluetooth-headsetet

 1. Aktivera Bluetooth-parkoppling av headsetet.

 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på DX70 eller DX80. Tryck på enhetsnamnet högst upp till vänster. Välj sedan Inställningar och Bluetooth.

  Bluetooth är aktiverat som standard, men om det är inaktiverat sätter du på funktionen igen.

 3. Desk Pro, DX70 eller DX80 söker efter enheter. När Bluetooth-headsetet identifieras visas headsetet i enhetslistan. Välj ditt headset i listan för att starta parkopplingen. Det kan ta ett par sekunder innan parkopplingen är klar.

 4. När parkopplingen är slutförd visas ditt headset som anslutet.

Växla mellan enheter

Du kan växla mellan högtalaren på Desk Pro, DX70 eller DX80 och de enheter som är anslutna via Bluetooth eller USB. Om du vill göra detta väljer du ikonen i statusfältet högst upp till höger på pekskärmen och väljer bland tillgängliga enheter. Ikonen som visas i statusfältet motsvarar den utgång som används med Desk Pro, DX70 eller DX80.

Högtalare

Headset

USB-headset

Lur