Kommentera vid skärmdelning

1

Dela skärmen på din bärbara dator eller mobiltelefon på Webex Board. Läs den här artikeln för information om att göra det trådlöst och den här artikeln om du använder HDMI-kabel.

2

Tryck på för att påbörja en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

3

Rita på skärmdelningen med de tillgängliga färgerna. Du kan använda radergummit för att ta bort det du inte vill behålla. Knacka på för att gå tillbaka ett steg.

Om du vill ändra pennans storlek trycker du på pennikonen för att öppna alternativen . Tryck för att välja den linjetjocklek du vill använda.

Om du vill rensa whiteboardtavlan trycker du två gånger på ikonen för radergummit och trycker sedan på Ikonen Radera allt (Clear all).

Om du vill zooma in och ut i bilden drar du ihop eller i sär bilden på enhetens touchscreen. Du kan zooma in upp till 3x. När bilden är inzoomad kan du flytta runt whiteboardtavlan genom att trycka med två fingrar och dra i den riktning du vill flytta bilden.


4

Knacka på Klar när du är klar med dina anteckningar.

När du har knackat på Klar kan du välja mellan att Stoppa eller Återuppta. Om du vill sluta dela skärmen väljer du Stoppa. Bilden sparas också tillfälligt i menyn Whiteboard på enheten. Du kan fortsätta arbeta med det senare under din session genom att knacka på bilden och Anteckningsikon. Bilden tas bort när enheten försätts i viloläge.

Om du vill sluta anteckna och gå tillbaka till skärmdelningen väljer du Återuppta. Bilden sparas också tillfälligt i menyn Whiteboard på enheten. Du kan fortsätta arbeta med det senare under din session genom att knacka på bilden och Anteckningsikon.

Kommentera filer

Du kan kommentera de filer som du har delat i ett Webex-utrymme, inklusive ECM-filer (Enterprise Content Management).

1

Öppna ett Webex-utrymme på Board eller Desk Pro och knacka på Filer . Se den här artikeln för att läsa mer om hur du visar en fil på din enhet.

2

Tryck på för att påbörja en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.3

Knacka på Klar när du är klar med dina anteckningar. Du kan söka efter en kommenterad bild i Whiteboard-menyn och i Whiteboard-mappen i Webex-utrymmet.

Kommentera webbappar

Du kan kommentera de webbappar som har öppnats på Board och Desk Pro.

1

Tryck på för att påbörja en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

2

Rita på skärmen med de tillgängliga färgerna.

3

Knacka på Klar när du är klar med dina anteckningar. Du kan söka efter en kommenterad bild på Whiteboard-menyn.

Skapa en kopia av den kommenterade bilden

Du kan kopiera bilden som du har kommenterat. Kopian sparas i Whiteboard-menyn. När du öppnar den igen kan du fortsätta arbeta med den på samma sätt som på en annan whiteboardtavla.

1

Tryck på för att påbörja en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

2

Om du vill skapa en kopia av den kommenterade bilden trycker du på längst ner till vänster.