Kommentera vid skärmdelning

1

Dela skärmen på din bärbara dator eller mobiltelefon på Webex Board. Läs den här artikeln om du vill veta hur du gör.

2

Tryck på anteckningsikonen om du vill skriva en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

3

Rita på skärmdelningen med de tillgängliga färgerna. Du kan använda radergummit för att ta bort det du inte vill behålla. Tryck på för att gå tillbaka ett steg.

Om du vill ändra pennans storlek trycker du på pennikonen för att öppna alternativen . Tryck för att välja den linjetjocklek du vill använda.

Om du vill rensa whiteboardtavlan trycker du två gånger på ikonen för radergummit och trycker sedan på Rensa alla ikoner (Clear all icon).

Om du vill zooma in och ut i bilden drar du ihop eller i sär bilden på enhetens touchscreen. Du kan zooma in upp till 3x. När bilden är inzoomad kan du flytta runt whiteboardtavlan genom att trycka med två fingrar och dra i den riktning du vill flytta bilden.
4

Tryck på Klar när du är klar med dina anteckningar.

När du har tryckt på Klar kan du välja mellan att Stoppa eller Återuppta. Om du vill sluta dela skärmen väljer du Stoppa. Bilden sparas också tillfälligt på menyn Whiteboard på enheten. Du kan fortsätta arbeta med det senare under din session genom att trycka på anteckningsikonen. Bilden tas bort när enheten försätts i viloläge.

Om du vill avsluta anteckningarna och gå tillbaka till skärmdelningen väljer du Återuppta. Bilden sparas också tillfälligt på menyn Whiteboard på enheten. Du kan fortsätta arbeta med det senare under din session genom att trycka på anteckningsikonen. Bilden tas bort när enheten försätts i viloläge.

Kommentera filer

Du kan kommentera de filer som du har delat i ett Webex Teams-utrymme, inklusive ECM-filer (Enterprise Content Management).

1

Öppna ett Webex Teams-utrymme på Board-enheten och tryck på Filer på startsidan. Se den här artikeln om du vill läsa mer om hur du visar en fil på Board-enheten.

2

Tryck på anteckningsikonen om du vill skriva en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.3

Tryck på Klar när du är klar med dina anteckningar. Du kan söka efter en kommenterad bild via Whiteboard-menyn på Board-enheten och i Whiteboard-mappen i Webex Teams-utrymmet.

Kommentera webbsidor

Du kan kommentera webbsidorna som visas på Board-enheten genom digital signering eller webbappar.

1

Tryck på anteckningsikonen om du vill skriva en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

2

Rita på skärmen med de tillgängliga färgerna.

3

Tryck på Klar när du är klar med dina anteckningar. Du kan söka efter en kommenterad bild på Whiteboard-menyn. Bilden tas bort när enheten försätts i viloläge.

Skapa en kopia av den kommenterade bilden

Du kan kopiera bilden som du har kommenterat. Kopian sparas på Whiteboard-menyn. När du öppnar den igen kan du fortsätta arbeta med den på samma sätt som på en annan whiteboardtavla.

1

Knacka på Anteckningsikon för att påbörja en kommentar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

2

Skapa en kopia av den kommenterade bilden genom att klicka på .