Vår avancerade teknik för djup inlärning, tal och ljudbearbetningsteknik skiljer ljud från mänskligt tal på alla språk. Dina kollegor kommer att höra dig och inte ljuden på din arbetsyta.

Den här funktionen tar bort bakgrundsljud när du endast använder datorljud.

Innan du börjar

Funktionen är tillgänglig på WBS40.10 och senare webbplatser. Mer information om vilken version Webex Meetings eller Webex Events du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

När du startar eller deltar i ett möte, eller när som helst under mötet, klickar du på Ljudalternativ, klickar på LjudalternativInställningar och markerar Ta bortbakgrundsljud.

Kryssruta för ta bort bakgrundsljud

Alternativet Ta bort bakgrundsljud är tillgängligt när musikläget är avstängt. Om du vill ta bort bakgrundsljud avmarkerar du Musikläge.