Använd Webex Skriv bords program för att delta i ditt möte via din Windows-eller Mac-dator.

Du kommer att kunna ansluta via dator ljud och video, växla mellan stödrastret och aktiv talare vyer, chatta och dela innehåll.

1

Öppna din e-postinbjudan och klicka på delta.

2

Om det är första gången du ansluter till ett Webex-möte kommer Webex automatiskt att hämta appen. Klicka på installations filen för att installera appen.


 

Du kan också hämta Webex Meetings-app manuellt.

3

Ange ditt namn och din e-postadress och klicka sedan på Nästa.

4

Om du blir ombedd att ange ett mötes lösen ord, skriver du in Mötes lösen ordet – det visas i din e-postinbjudan-och klickar på Nästa.

5

Sedan väljer du hur du vill höra.

 • Använd dator för ljud (standard) ̶ Använd din dator med ett headset eller högtalare.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud, ringer när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Ring mig ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på din Webex-plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Anslut inte ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
6

Som standard är din mikrofon och kamera avstängd. Både video-och mikrofon knapparna är röda.

Om du vill delta med din video på klickar du på Starta video

Klicka på slå på ljud om du vill delta med mikrofonen på

För att ansluta till en kompatibel video enhet klickar du på Använd video system.

7

Klicka på delta i möte.

Om du är på språng kan du delta i mötet från din Apple-eller Android-telefon, surfplatta eller Apple Watch genom att använda Webex mobilapp.

Du kan använda video, chatta med andra Mötes deltagare och dela innehåll.

1

Tryck på delta i din e-postinbjudan när det är dags att delta i mötet.

Tryck på delta
2

Tryck på Hämta för att installera Cisco Webex Meetings-appen och delta i videokonferens.

För att delta i mötet via telefon, knacka på numret på din skärm.

3

Tryck på Öppna när appen är installerad och godkänn service villkoren och sekretess policyn.

4

Knacka på deltai möte, ange mötesnummer – det finns i e-postinbjudan – och knacka på delta.

5

Ange Mötes lösen ordet – det finns i e-postinbjudan – och tryck på OK.

När Webex Meetings-app öppnas ger din video förhands granskning ett sätt att se hur du ska titta på andra innan du deltar i mötet.
Använd internet för ljud
6

Ändra inställningarna för ljud och video innan du ansluter till ditt möte.

 • Använd Internet för ljud (standard) ̶ Använd din telefon med ett headset eller högtalare.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud, ringer när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Ring mig ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på din Webex-plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Anslut inte ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
7

Klicka på Anslut till en enhet för att ansluta till mötet från en kompatibel video enhet.

8

Knacka på Delta.

Tryck på delta

Använd webbappen för att delta i ett Webex-möte från din webbläsare. Detta är det enklaste sättet att ansluta om du använder en Chromebook, Linux-dator eller om du helt enkelt inte vill hämta någonting.

1

Öppna din e-postinbjudan och klicka på delta.

2

Webex börjar förbereda dig för att ansluta dig till ditt möte. Välj delta från din webbläsare.

3

Sedan väljer du hur du vill höra.

 • Använd dator för ljud (standard) ̶ Använd din dator med ett headset eller högtalare.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud, ringer när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Ring mig ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på din Webex-plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Anslut inte ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
4

Som standard är din mikrofon och kamera avstängd. Både video-och mikrofon knapparna är röda.

Om du vill delta med din video på klickar du på Starta video

Klicka på slå på ljud om du vill delta med mikrofonen på

För att ansluta till en kompatibel video enhet klickar du på Använd video system.

5

Klicka på delta i möte.

Om du råkar https://www.webex.com/business-continuity/business-continuity-low-bandwidth.html ut för bandbredds problem har du möjlighet att ansluta.

När du ringer in till ett möte kan du höra alla i mötet, men de kan inte se någon eller vad de delar under mötet.

1

Öppna din mötesinbjudan och ring ett av numren under delta via telefon. Beroende på värdens Mötes plan tillhandahåller din e-postinbjudan en lista med nummer för inringning.

2

Ange din mötesnummer och ditt lösen ord – det är i din inbjudan.

3

När du deltar i mötet kan du höra alla i mötet, men du kan inte se någonting som delas.


 

Delta via en fjärrdator eller en mobil enhet för att se vad som delas under mötet.

Vanliga frågor

Du behöver inte ha ett Webex-konto för att delta i möten som du är inbjuden till. Du behöver en e-postinbjudan som ger dig den information du behöver för att delta i mötet.

Kontakta din mötesorganisatör för inbjudan.

Delta i ett Testmöte för att se till att ljud-och video enheterna fungerar som förväntat innan ditt möte.

När du deltar i ett Testmöte hämtar det automatiskt Webex Meetings-app-så det är enklare att delta i nästa möte.

När du klickar på länken delta i din e-postinbjudan hämtas Webex Meetings-app automatiskt. Du kan även hämta den från webex.com.

Hämta nu

 • Du kan inte vara värd eller alternativ värd för mötet. Om du har bjudits in till mötet ska du be värden att spela.

 • Inspelningen kan vara inaktive rad. Kontakta din Webex-webbplatsadministratör.

 • Din webbplats kan vara frånvarande. Kontakta din Webex-webbplatsadministratör.

 • För gratis användare är inspelning för närvarande endast tillgänglig från Skriv bords programmet. Om du startar ett möte från webbappen med Chromebook kan du inte spela in det.