Den här artikeln gäller för WBS-40.9 och senare webbplatser.

Vi har gjort några ändringar i de alternativ som är synliga innan du deltar i ett Webex-möte. Om du har en tidigare version av Webex ärdessa alternativ inte synliga. Lär dig hur du deltar i möten i tidigare versioner av Webex.

Går det inte att hämta? Så här går du till direkt från din webbläsare.

Klicka här för att se en video som guidar dig genom hur du ansluter till en Webex Meeting

1

Öppna din e-postinbjudan och klicka på delta.


 

Kontakta Mötes värden om du inte har en mötesinbjudan https://help.webex.com/WBX71898/.

2

Om det är första gången du ansluter till ett Webex-möte kommer Webex automatiskt att hämta appen.

 • Om du inte vill installera något klickar du på delta från din webbläsare
 • Klicka på installations filen för att installera appen.
 • Om den automatiska hämtningen inte fungerade klickar du på Hämta appen igen.

 

Om du deltar från en Linux-dator eller Chromebook kommer du inte att uppmanas att installera något. Mötet öppnas i din webbläsare.

Du kan också hämta Webex Meetings-app manuellt.

3

Ange ditt namn och din e-postadress och klicka sedan på Nästa.

4

Om du blir ombedd att ange ett mötes lösen ord, skriver du in Mötes lösen ordet – det visas i din e-postinbjudan-och klickar på Nästa.

5

I förhands gransknings fönstret kan du se till att ljud-och video ljudet fungerar innan du deltar i mötet. Först väljer du hur du vill höra.

 • Använd dator ljud (standard) ̶ använder din dator med ett headset eller högtalare.
 • Ring mig ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på värdens Webex plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud ska du ringa in när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Anslut inte till ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
6

Välj om du vill att din video och mikrofon ska vara påslaget innan du deltar.

Klicka på stoppa videostoppa video eller Starta video för att stänga av eller sätta på din video.

Klicka på Stäng av ljud av eller slå på ljud för att stänga av eller sätta på mikrofonen.

För att ansluta till en kompatibel video enhet klickar du på Använd video system.

7

Klicka på delta i möte.

Om du är på språng kan du delta i mötet från din Apple-eller Android-telefon, surfplatta eller Apple Watch genom att använda Webex mobilapp.

Du kan använda video, chatta med andra Mötes deltagare och dela innehåll.

1

Tryck på delta i möte i din e-postinbjudan när det är dags att delta i mötet.

Tryck på delta
2

Tryck på Hämta för att installera Cisco Webex Meetings-appen och delta i videokonferens.

För att delta i mötet via telefon, knacka på numret på din skärm.

3

Tryck på Öppna när du har installerat och godkänn service villkoren och sekretess policyn.

4

Ange ditt namn och din e-postadress och tryck sedan på OK.


 

Vid behov anger du Mötes lösen ordet – det visas i e-postinbjudan och knacka på OK.

När Webex Meetings-app öppnas är din video avstängd som standard. Knacka på Starta video för att förhandsgranska hur du kommer att se ut för andra innan du deltar i mötet.
Använd internet för ljud
5

Ändra inställningarna för ljud och video innan du ansluter till ditt möte.

 • Använd Internet för ljud (standard) ̶ Använd din telefon med ett headset eller högtalare.
 • Ring mig ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på din Webex-plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud ska du ringa in när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Anslut inte ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
6

Klicka på Anslut till en enhet för att ansluta till mötet från en kompatibel video enhet.

7

Knacka på Delta.

Tryck på delta

Använd webbappen för att delta i ett Webex-möte från din webbläsare. Detta är det enklaste sättet att ansluta om du använder en Chromebook, Linux-dator eller om du helt enkelt inte vill hämta någonting.

1

Öppna din e-postinbjudan och klicka på delta i möte.

2

Webex börjar förbereda dig för att ansluta dig till ditt möte. Om du deltar via en Windows-eller Mac-dator klickar du på delta i din webbläsare. Om du deltar från en Linux-dator eller Chromebook kommer du inte att uppmanas att installera något. Mötet öppnas i din webbläsare.


 

Du kan se en sid laddning för Mötes information. Om så är fallet, klicka på delta i möte.

Tillåt att webbläsaren får till gång till din kamera och mikrofon så att du kan se och höra vad som händer under mötet.

3

Ange ditt namn och din e-postadress och klicka sedan på Nästa.

Namnet du anger används som alla i mötet.

4

Om du blir ombedd att ange ett mötes lösen ord, skriver du in Mötes lösen ordet – det visas i din e-postinbjudan-och klickar på Nästa.

5

I förhands gransknings fönstret kan du se till att ljud-och video ljudet fungerar innan du deltar i mötet. Först väljer du hur du vill höra.

 • Använd dator ljud (standard) ̶ använder din dator med ett headset eller högtalare.
 • Ring mig ̶ Ange ett telefonnummer och Webex ringer dig. Beroende på värdens Webex plan kan det hända att du inte ser alternativet.
 • Ring in ̶ om du föredrar att använda din telefon för ljud ska du ringa in när mötet börjar. En lista över globala nummer för inringning finns tillgänglig i din mötesinbjudan. Välj det här alternativet om din Internet anslutning är långsam.
 • Anslut inte till ljud̶ Använd det här alternativet om du behöver delta i ett möte och dela innehåll, och du behöver inte ha något ljud. Du befinner dig t. ex. en konferensrum i ditt team, eller någon som redan är ansluten till mötet från en video enhet.
6

Välj om du vill att din video och mikrofon ska vara påslaget innan du deltar.

Klicka på stoppa videostoppa video eller Starta video för att stänga av eller sätta på din video.

Klicka på Stäng av ljud av eller slå på ljud för att stänga av eller sätta på mikrofonen.

För att ansluta till en kompatibel video enhet klickar du på Använd video system.

7

Klicka på delta i möte.

Om du råkar https://www.webex.com/business-continuity/business-continuity-low-bandwidth.html ut för bandbredds problem har du möjlighet att ansluta.

När du ringer in till ett möte kan du höra alla i mötet, men de kan inte se någon eller vad de delar under mötet.

1

Öppna din mötesinbjudan och ring ett av numren under delta via telefon. Beroende på värdens Mötes plan tillhandahåller din e-postinbjudan en lista med nummer för inringning.

2

Ange mötes-eller åtkomst koden och tryck sedan på #.

3

Ange din deltagares PIN-kod eller ID, om du har något. Om du inte vill kan du trycka på # för att ställa in Mötes värden.

När du deltar i mötet kan du höra alla i mötet, men du kan inte se någonting som delas.

Delta via en fjärrdator eller en mobil enhet för att se vad som delas under mötet.

Vanliga frågor

Du behöver inte ha ett Webex-konto för att delta i möten som du är inbjuden till. Du behöver en e-postinbjudan som ger dig den information du behöver för att delta i mötet.

Kontakta din mötesorganisatör för inbjudan.

Delta i ett Testmöte för att se till att ljud-och video enheterna fungerar som förväntat innan ditt möte.

När du deltar i ett Testmöte hämtar det automatiskt Webex Meetings-app-så det är enklare att delta i nästa möte.

När du klickar på länken delta i din e-postinbjudan hämtas Webex Meetings-app automatiskt. Du kan även hämta den från webex.com.

Hämta nu

Om du vill delta utan att hämta något kan du delta via din webbläsare.

 • Du kan inte vara värd eller alternativ värd för mötet. Om du har bjudits in till mötet ska du be värden att spela.

 • Din webbplats kan vara frånvarande. Hämta eller ta bort inspelningar för att frigöra utrymme.

 • Inspelningen kan vara inaktive rad. Kontakta din Webex webbplats administratör.

 • För gratis användare är inspelning för närvarande endast tillgänglig från Skriv bords programmet. Om du startar ett möte från webbappen med Chromebook kan du inte spela in det.