Funktionen är tillgänglig för Webex Meetings.


Om du redan har installerat Webex-appen kommer du att uppgraderas till en ny version automatiskt. Vi rekommenderar att IT-administratörer går till Googles administratörskonsol och beviljar nya omfattningen för att ge organisationsomfattande behörighet, annars ombeds användare att ge behörighet när de försöker schemalägga Webex-möten. För att bevilja nya omfattningen loggar du in på Google Admin-konsolen och går till Appar > Marketplace Apps >-inställningar för Cisco Webex och klickar på Återkalla dataåtkomstoch klickar sedan på Bevilja dataåtkomst.

Om administratören inte har installerat Webex-appen för G Suite-användare men har lagt till den i listan över appar, kan du gå till Google Workspace Marketplace och installera appen på egen hand.

Om restriktioner tillämpas på Marketplace-appar kan din Google-administratör lägga till Webex-appen i listan över appar som har godkänts eller välja Tillåt användare att installera program från Google Workspace Marketplace i Marketplace-inställningarna > Hantera åtkomst till appar.

Administratörer kan installera appen för hela domänen via Google Admin-konsolen. Gå till support.google.com och sök efter Install Marketplace-appar.

Gå till Webex-appen för Google Workspace och klicka sedan på Installera.

Endast användare med Google Workspace-konton kan visa den här sidan i Google Workspace Marketplace.

När du har installerat appen, följ instruktionerna i Ange din Webex-webbplats i Google Kalender.

Om du inte längre vill schemalägga Webex-möten och Webex-möten i personliga rum direkt från Google Kalender eller Gmail kan du ta bort Webex-integreringen för Google Workspace.

Administratörer kan avinstallera appen från hela domänen via Google Admin-konsolen. Gå till support.google.com och sök efter Ta bort en Marketplace-app från Google Workspace.

1

I Google Kalender väljer du Inställningsmenyn > Inställningar.

2

I avsnittet Tillägg, bredvid Cisco Webex , väljer duInställningar som > Ta bort.

Google Kalender

Innan du kan schemalägga ett Webex-möte eller ett Webex-möte i ett personligt rum måste du ange vilken Webex-webbplats som ska användas med ditt konto.

1

Välj Skapa händelse i Google Kalender.

2

Under Uppgifter om händelse väljer du Lägg till konferens. Välj sedan Webex-möte eller Webex-möte i personligt rum.

Om du inte ser dessa alternativ under Lägg till konferenssamtalhar din administratör inte installerat Cisco Webex Google Kalender-appen. Du kan eventuellt installera appen själv. Mer information finns i Lägg till Cisco Webex från Google Workspace Marketplace.

3

Under Lägg till plats ser du antingen Auktorisera eller Inloggning krävs:

 • Om du ser Auktoriseraså innebär det att du måste ge Cisco Webex för Google Kalender-appen åtkomst till ditt Google-konto. Välj Auktorisera och gå till steg 4.
 • Om du ser Inloggning krävsbetyder det att du använder samma e-postadress för ditt Webex-konto och för Google Workspace och att din administratör redan har gett administratören Cisco Webex för Google Kalender-appen åtkomst till ditt Google-konto. Välj Logga in och gå till steg 5 för att ange Webex-webbplatsen som ska användas för möten.
4

För att auktorisera väljer du det Google Workspace-konto som du vill använda Cisco Webex Google Kalender.

Välj Tillåt.

5

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.


 

Om du inte har loggat in tidigare kommer du att uppmanas att logga in nu. Välj Logga in.

Konferensinformation läggs till i mötet.

6

Se Schemalägg ett möte om du vill fortsätta med att schemalägga ett möte. Annars väljer du Avbryt skapande av händelse.

När du har angett din Webex-webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte eller ett Webex-möte i ett personligt rum från Google Kalender.

När du skapar en händelse kan du gå till Cisco Webex Webex-ikon sidopanelen för att ändra mötesinställningarna, till exempel den alternativa värden eller samvärden och ljudtypen. I Kalender kan du ändra din Webex-webbplats och ändra mötesmall från Cisco Webex Webex-ikon visas i sidopanelen.

1

Välj Skapa händelse i Google Kalender.

2

Under Uppgifter om händelse väljer du Lägg till konferens. Välj sedan Webex-möte eller Webex-möte i personligt rum.

3

Lägg till mötestitel, datum och tid.

4

Om du vill att mötet ska upprepas klickar du på Upprepas inte och väljer i stället hur ofta du vill att mötet ska upprepas, och när du vill att det upprepade mötet ska sluta.

5

Lägg till gäster.

6

För att göra det enklare för personer att delta i ett möte från ett Cisco Webex-rum eller skrivbordsenhet väljer du Rum och sedan de rumsenheter som du vill lägga till. Du kan välja mellan föreslagna rum eller söka efter ett nytt. Då visas en Delta-knapp på enheten innan mötet startar.

Administratören måste konfigurera ditt konto med hybrid-Cisco Webex-kalendertjänst så att du kan schemalägga rumsenheter på det här sättet.

7

(Valfritt) Redigera mötesalternativen. På sidopanelen väljer du Cisco WebexWebex-ikon och väljer mötesmall, tillåter deltagare att delta i mötet före värden, tilldelar en alternativ värd eller cohost och ändrar ljudinställningarna.

8

Välj Spara och sedan Skicka.

I kalenderinbjudan visas detaljer om Webex mötet, inklusive en länk för att delta i mötet. Du kan kopiera länken och dela den med andra.

Om ditt möte upprepas och du måste ändra datumet eller tiden för ett av mötena letar du upp den instansen av mötet, väljer Redigera händelse, gör dina ändringar, väljer Spara > Den här händelsenoch sedan OK.

Om ditt möte upprepas och du vill ta bort en förekomst av mötet eftersom du kommer att vara på semester eller för att det är en offentlig helgdag letar du upp den instansen av mötet, väljer Ta bort händelse > Denhär händelsen och sedan OK.

Det är enkelt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med Google Kalender.

Gör något av följande:

 • Klicka på länken i en kalenderinbjudan i Google Kalender.
 • Delta från ett videosystem eller -program genom att ange videoadressen i kalenderinbjudan.
 • Anslut via telefon genom att ringa numret i kalenderinbjudan.

   

  Länken globalt inringningsnummer i anvisningar för att delta.

 • Om du har en Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid väljer du Delta på din videoenhet. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar.
 • Från Webex-appen väljer du Delta. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar, om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

Du kan delegera till någon annan att schemalägga möten åt dig i Google Kalender. Att ha ett sådant delegerat ombud är användbart när du inte har åtkomst till en dator eller om någon annan hanterar din kalender.

Ombudet måste ha en värdkonto i Webex Meetings.

1

Logga in på din Webex-webbplats. Välj Klassisk vy och sedan Mitt Webex.

2

Välj Inställningar > Schemaläggningsalternativ.

3

I rutan Schemaläggningsbehörighet anger du e-postadressen till en eller flera värdar som du vill ska kunna schemalägga möten åt dig.

4

Välj Spara längst ner på sidan Inställningar.

5

I Google Kalender, under Mina kalendrar, pekar du på kalendern som du vill skapa ett ombud för <calendar name=""> och väljer Alternativ för > inställningar och delning.

6

Under Dela med specifika personer väljer du Lägg till personer.

7

Ange e-postadressen till en eller flera värdar som du vill utse som ombud för din kalender.

8

Välj rutan Behörigheter, välj behörighetsnivå och välj Skicka.

Om du använder mer än en Webex-webbplats för möten kan du ange vilken webbplats som du vill använda när du schemalägger möten i Google Kalender.

1

I Google Kalender väljer Cisco WebexWebex-ikon visas på sidopanelen.

2

Välj Ändra Webex-webbplats.

3

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.

4

Stäng webbläsarfönstret.

Nästa steg

Nästa gång du skapar en händelse när du lägger till konferenssamtal måste du logga in på den Webex-webbplats som du har angett att du ska använda.

Gmail

När du har ställt in din Webex-webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte via ett e-postmeddelande i Gmail. Du kan schemalägga ett möte med e-postmottagare för att diskutera innehållet i ett e-postmeddelande.

1

I Gmail väljer du ett e-Cisco Webex Webex-ikon i sidopanelen.

2

Välj Schemalägg ett möte.

3

Ändra mötesämnet och välj tidszon, datum och tid.

4

Bjud in mötesdeltagare. Som standard bjuds e-postadresserna i fälten "Till" och "Från" i e-postmeddelandet in till mötet. För att bjuda in andra deltagare, välj under Bjud in fler deltagare och ange deras e-postadresser.

5

Välj Skapa möte.

Mötesinformationen visas. Om du vill starta mötet direkt väljer du Starta möte.

När du har ställt in din Webex-webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte via ett e-postmeddelande i Gmail. Du kan träffa e-postmottagaren direkt för att diskutera innehållet i ett e-postmeddelande.

1

I Gmail väljer du ett e-Cisco Webex Webex-ikon i sidopanelen.

2

Välj Starta ett direktmöte.

3

Välj mötesämne för att ändra det.

4

Bjud in mötesdeltagare. Som standard bjuds e-postadresserna i fälten "Till" och "Från" i e-postmeddelandet in till mötet. För att bjuda in andra deltagare, välj under Bjud in fler deltagare och ange deras e-postadresser.

5

Välj Starta möte.

Det är enkelt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med Gmail.

Gör något av följande för att starta eller delta i ett möte:

 • Välj Cisco WebexWebex-ikon på sidopanelen. Under kommande mötenväljer du Startaeller Delta bredvid mötet.
 • Klicka på länken i e-postinbjudan i Gmail.
 • Delta från ett videosystem eller -program genom att ringa videoadressen i e-postinbjudan.
 • Delta via telefon genom att ringa numret i e-postinbjudan.
 • Om du har en Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid väljer du Delta på din videoenhet. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar.
 • Från Webex-appenväljer du Delta. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar, om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

Om du använder mer än en Webex-webbplats för möten kan du ange vilken webbplats som du vill använda när du schemalägger möten i Gmail.

1

I Gmail väljer Cisco WebexWebex-ikon visas i sidopanelen.

2

Välj Fler åtgärder och Ändra Webex-webbplats.

3

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.

4

Stäng webbläsarfönstret.