1

I apprubriken klickar du på profilbild och klickar sedan på ditt namn.

2

Klicka på Redigera profil och gå sedan till avsnittet Visningsnamn.

3

Klicka på ditt namn och gör dina ändringar.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.

4

Klicka sedan på Spara.

1

Tryck på profilbild och tryck sedan på den igen.

2

Tryck på ditt namn för att ändra det.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.3

Tryck på Klar.

Klicka på din profilbild och klicka sedan på ditt namn.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.