Som en Webex-administratör, måste du göra följande:

1. Aktivera Webex-assistent möten i Control Hub.

2. Tillhandahållande Webex-assistent -möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licenstilldelning.

Innan du börjar

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings. Från och med uppdateringen 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events(nytt) webbsingarläge för planer med stöd för upp till 10 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare. Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Möte under Tjänster.

2

Välj din webbplats och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Hitta Webex-assistent och konfigurera den enligt följande:

  1. Markera Aktivera Webex-assistent för att Webex-assistent vara tillgänglig i möten och webbsmöten på din webbplats.

  2. Markera Aktivera som standard Webex-assistent användare startar möten för att automatiskt Webex-assistent användare startar ett möte eller webbsinar.

  3. (Valfritt) Markera Aktivera realtidsöversättning för att låta användare visa mötesöversättningar i realtid på sitt eget språk under mötet eller webbsinar.


     

    Realtidsöversättning är ett betalt tillägg för Webex-assistent för Webex Meetings. Det här alternativet visas endast för de som har betalat för tillägget. Kontakta ditt Webex-kontoteam Webex-assistent lägga till support för support.

5

Klicka på Spara.