Tryck på Gäst ut och logga sedan ut.

Om du ser snabbtangenten för inloggning vet du att du har loggat ut.