Vattenstämpel
21 apr 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Installera Cisco Webex Meetings mobilapp

Hämta och installera Webex Meetings-app för att vara värd för och delta i Webex möten, händelser och utbildnings möten från din mobila enhet.

Du kan hämta appen genom att:

 • Söker efter Cisco Webex Meetings i App Store

 • Ansluta till ett möte för första gången i din enhets webbläsare och acceptera erbjudandet om att installera appen på din enhet

 • Söker igenom den här koden:


När du har öppnat Webex Meetings godkänner du villkoren för användning av appen.

Du kan hämta appen genom att:

 • Söka efter Cisco Webex Meetings i Google Play Store eller Amazon Appstore för Android

 • Ansluta till ett möte för första gången i din enhets webbläsare och acceptera erbjudandet om att installera appen på din enhet


När du har öppnat Webex Meetings godkänner du villkoren för användning av appen.

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Visa kommande Webex Meetings från en mobil enhet

Om du har ett konto på en Cisco Webex-webbplats kan du logga in och Visa dina kommande möten på din mobila enhet.

Visa möten från Webex Meetings-appen

Öppna och logga in på Webex Meetings-app. Svep åt vänster för att se dina kommande möten i mina möten.


Om du ger Webex åtkomst till kalendern på din enhet visas alla Webex-möten som du är värd för eller inbjuden till på andra webbplatser.

Om du är värd för ett möte som har schemalagts på en Webex-webbplats loggar du in på den specifika webbplatsen för att starta mötet.

Mötes inbjudningar som du inte har godkänt visas som preliminära.

Sök efter ett möte på din enhet

Använd din iOS-sökning för att hitta schemalagda Webex-möten eller möten i personliga rum. Du kan söka efter ett möte med:

 • Mötestitel

 • Mötesnummer:

 • Mötesinformation

 • Mötestid

 • Webbplats namn

 • Värdnamn

 • Värdens e-postadress

iOS-sökning har stöd för en Mötes lista med högst 100 möten, och högst 50 nyligen använda personliga rum. Din enhet rensar den här historiken om du loggar ut.

Visa möten från Webex Meetings-appen

Öppna och logga in på Webex Meetings-app. Svep åt vänster för att se dina kommande möten i mina möten.


För att se dina kommande möten i mina mötenrekommenderar vi att du konfigurerar enhetens kalender så att den synkroniseras med din organisations e-postserver. Kontakta ditt företags IT-administratör för instruktioner.

Visa möten från Webex Meetings widget

Du kan även visa dina kommande möten genom att placera Webex Meetings widgeten på Start skärmen. Se enhetens dokumentation för mer information om hur du lägger till widgetar på Start skärmen.

Sök efter ett möte på din enhet

Använd din enhets Sök för att hitta schemalagda Webex möten eller möten i personliga rum. Du kan söka efter ett möte med:

 • Mötestitel

 • Mötesnummer:

 • Mötesinformation

 • Mötestid

 • Webbplats namn

 • Värdnamn

 • Värdens e-postadress

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Schemalägg Webex Meetings från en mobil enhet

Om du har ett Cisco Webex värdkonto kan du schemalägga möten med din mobila enhet.

1

Öppna Webex Meetings-app och svep åt vänster för att mina möten.

2

Knacka på Schemaläggoch ange sedan Mötes informationen:

 • Meeting ämne

 • Mötes datum, start tid och varaktighet

 • Möteslösenord

 • Inbjudna-ge appen behörighet att få till gång till dina kontakter på din enhet eller ange deltagarnas e-postadresser manuellt och tryck på RETUR för att lägga till dem i din Mötes deltagar lista.

3

Granska dina Mötes uppgifter och tryck på Schemalägg för att schemalägga ditt möte.


 

Om ditt möte ligger inom de närmaste 15 minuter knacka på starta istället.

1

Öppna Webex Meetings-app och svep åt vänster för att mina möten.

2

Knacka på Schemaläggoch ange sedan Mötes informationen:

 • Meeting ämne

 • Mötes datum, start tid och varaktighet

 • Möteslösenord

 • Inbjudna-låt appen få åtkomst till dina kontakter på din enhet eller ange Mötes deltagarnas e-postadresser manuellt och knacka på Lägg till deltagare för att lägga till dem i din Mötes deltagar lista.

3

Granska dina Mötes uppgifter och tryck på Schemalägg för att schemalägga ditt möte.


 

Om ditt möte ligger inom de närmaste 15 minuter knacka på starta istället.

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Ansluta till Webex Meetings från en mobil enhet

När det är dags att ansluta till ett schemalagt Cisco Webex-möte eller möte i ett personligt rum kan du snabbt delta via mobilappen.


Om din webbplats administratör har gjort det möjligt för Mötes friskrivningar till din Webex webbplats måste du godkänna ansvaret som visas innan mötet börjar ansluta.

Starta ett schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på Webex Meetings-app kan du:

 • Svep åt vänster för att mina möten och knacka på starta på Mötes posten

 • Använd Siri röst kommandon för att starta schemalagda Webex möten


Alternativa värdar kan inte starta ett möte från mobilappen.

Starta ett aktuellt Meeting

Du kan starta ett direkt möte genom att öppna Webex Meetings-app och knacka på Starta möte.

Delta i ett möte

Du kan delta i ett Webex-möte från din iOS-enhet på något av följande sätt:

 • Logga in på ditt Webex-konto och:

  • Svep åt vänster för att mina möten och tryck på delta i Mötes posten

  • Knacka på deltai möte, ange MÖTESNUMMER, URL för personligt rum eller värdens användar namn och tryck sedan på delta.

 • Öppna Webex Meetings-app och tryck på delta i möte utan ett Webex-konto . Ange mötesnummer eller värdens personliga rum-URL, ange ditt namn och din e-postadress och tryck sedan på delta.

 • Från din iOS-sökning söker du efter dina egna eller nyligen kopplade personliga rum. Tryck på mötet i sökresultaten för att delta.

 • Från din iOS-Kalender, knacka på delta i Mötes posten.


  Om du inte har installerat appen kan du fortfarande ansluta till ljud delen av mötet.

 • Använd Siri för att delta i ett möte.

 • Från e-postinbjudan till mötet, knacka på den länkade video adressen för att ansluta till mötet.


  Om du inte har installerat appen kan du fortfarande ansluta till ljud delen av mötet.

 • Om din webbplats administratör har konfigurerat din webbplats för att skicka aviseringar varnar appen dig innan eller när värden startar mötet.

 • Om du använder Ford Sync 3 AppLink med Webex Meetings kan du nu se aktiv talare namn (inte den faktiska aktiv talare) i bil instrument panelen när du deltar i ett möte. Använd styr-och instrument panels kontrollerna för att aktivera AppLink och Använd sedan röst kommandon.


När värdar schemalägger möten kan de låta deltagare ansluta till möten innan de är. Värdens namn visas inte i Mötes informationen förrän värden deltar.

När du deltar i ett möte i någon annans personliga rum väntar du i en lobbyn tills värden ansluter till eller släpper in dig. När värden går in i rummet eller släpper in kan du ansluta till ljudkonferens. Du kan knacka på meddela värden om du vill varna den värd som du väntar i lobbyn.

Anslut till ljudkonferensen

Ansluta till ett mötes ljudkonferens genom att ta emot ett samtal till din enhet genom att använda VoIP via Internet eller genom att ange en video adress. Knacka på menyn ljud anslutningar för att välja ett ljud alternativ.

 • Om du väljer att använda Internet för ljudkan du använda din 3G-eller 4G-dataplan såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller VoIP, använder du bred bands ljud.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud ansluter till ett möte som använder bred bands ljud kommer ljudet för alla att nedgraderas. Webex Meetings får inget varnings meddelande innan nedgradering.

 • Om du väljer Ring migombeds du att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat automatisk uppringning i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Om du väljer inringningombeds du att ange nummer för inringning som visas. Knacka på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer för inringning från andra regioner.

 • Du kan välja att Koppla från ljud för att lyssna på samtalet.


I Inställningar > Ljud och videokan du aktivera hoppa över ljud-och video förhands granskning om du vill spara standard alternativ för att delta.

Du kan också ställa in dina inställningar så att enheten automatiskt stänger av möten som du ansluter till. Aktivera Stäng av ljud vid inträde i appens inställningar.

Om du använder iOS 11 eller senare kan du växla mellan ditt anslutna ljud under ett möte. Du kan till exempel använda Bluetooth-headset, Bluetooth-högtalare eller enhetens högtalare.

Delta i samtal och möten genom att använda Apple CarPlay

Du kan använda bilar som har stöd för Apple CarPlay för att komma åt Webex Meetings från din bil instrument panel. Använd våra Siri-röst kommandon för att delta i Webex-möten, t. ex. "delta i nästa möte med hjälp av Webex".

CarPlay stöds helt och hållet i SmartDeviceLink-kompatibla och andra bilar stöds inte. Du kan delta i möten från din bil instrument panel med hjälp av Siri röst kommandon, och sedan kan du se ett fullständiga användar gränssnitt i Mötes Webex på din instrument panel. Du kan stänga av ljudet för, slå på ljudet och lämna Mötes funktionerna tillgängliga i CarPlay.


Vi har inaktiverat knappen Lägg till samtal i WBS 39.6 Update. Även om knappen är inaktive rad är Apple CarPlay tillgängligt.

När du använder iOS 13 är Siri röst kommandon på bil instrument panelen endast tillgängliga när din enhet låses upp. Din enhet måste dock låsas för att se Webex Meetings på bil instrument panelen. Mer information om andra kända problem och begränsningar finns i Översikt över Cisco Webex Meetings Mobile (iOS).


Du kan enkelt delta i möten utan att behöva knacka på enhetens skärm genom att göra följande:

 • Aktivera hoppa över ljud-och video förhands granskning

 • Välj Använd Internet för ljud som inställningar för ljud anslutning

Ansluta till möten med en Apple Watch

Se använd Webex Meetings-appen på Apple Watch för mer information om hur du använder Webex Meetings mobilappen.

Konfigurera och Använd möten med endast ljud anslutnings länkar

För att du ska kunna använda ett-klick via en e-postinbjudan måste alla följande kriterier vara uppfyllda:

 • Din Webex webbplats är WBS 33,6 eller senare.

 • Ditt möte måste ha stöd för inringande användare.

 • Det går inte att logga in. Kräver att användare måste ha ett konto när de deltar via telefon ska inaktive ras i Webex Webbplatsadministration.

 • Om ett mötes lösen ord krävs ingår lösen ordet i e-postinbjudan.

 • När du schemalägger mötet ska du aktivera tvingande Mötes lösen ord vid deltagande via telefon eller exkludera lösen ord från e-postinbjudan.

När du har slutfört dessa konfigurationer kan du knacka på det här alternativet om du vill att de ska kunna trycka på standard och anpassade Webex Meetings e-postmallar om de innehåller följande variabler:

 • %JoinByPhoneHtml_Simple%

 • %JoinByPhoneText_Simple%

 • %AttendeeJoinByPhoneIcs%

 • %JoinByPhoneEntHtml%

 • %JoinByPhoneEntText%

Text som omger dessa variabler i anpassade mallar påverkas inte. För att inaktivera dessa länkar måste du ta bort dessa variabler och manuellt ange numren i de anpassade mallarna.


Google Kalender-integreringar och värd flöden stöds inte med anslutnings länkar med endast ljud.


Om din webbplats administratör har gjort det möjligt för Mötes friskrivningar till din Webex webbplats måste du godkänna ansvaret som visas innan mötet börjar ansluta.

Starta ett schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på Webex Meetings-app sveper du till mina möten och knackar på starta på Mötes posten.


Alternativa värdar kan inte starta ett möte från mobilappen.

Starta ett aktuellt Meeting

Du kan starta ett direkt möte genom att öppna Webex Meetings-app och knacka på Starta möte.

Delta i ett möte

Du kan delta i ett Webex-möte från din Android-enhet på något av följande sätt:

 • Logga in på ditt Webex-konto och:

  • Svep åt vänster för att mina möten och tryck på delta i Mötes posten

  • Knacka på deltai möte, ange MÖTESNUMMER, URL för personligt rum eller värdens användar namn och tryck sedan på delta.


  Du kan även ange en SIP-URI i följande format:

  • <meeting_number>@webex. com för ett schemalagt Webex-möte

  • <personal_room_id>@<sitename>.webex.com för ett direktmöte eller schemalagt möte i ett personligt rum

 • Öppna Webex Meetings-app och tryck på delta i möte utan ett Webex-konto . Ange mötesnummer eller värdens personliga rum-URL, ange ditt namn och din e-postadress och tryck sedan på delta.

 • Från din iOS-sökning söker du efter dina egna eller nyligen kopplade personliga rum. Tryck på mötet i sökresultaten för att delta.

 • Använd Google Assistant röst kommandon för att delta i ett möte.

 • Ansluta till ett möte med hjälp av en Google Home Device- och Google Assistant röst kommando.

 • Från e-postinbjudan till mötet, knacka på den länkade video adressen för att ansluta till mötet.


  Om du inte har installerat appen kan du fortfarande ansluta till ljud delen av mötet.

 • Om din webbplats administratör har konfigurerat din webbplats för att skicka aviseringar varnar appen dig innan eller när värden startar mötet.

 • Du skannar ett beskrivande eller ett mötesnummer eller personligt rum-ID för att delta i ett Webex-möte eller i ett personligt rum.

 • Om du använder Ford Sync 3 AppLink med Webex Meetings kan du använda styr-och instrument panels kontrollerna för att aktivera AppLink och sedan använda röst kommandon.


När värdar schemalägger möten kan de låta deltagare ansluta till möten innan de är. Värdens namn visas inte i Mötes informationen förrän värden deltar.

När du deltar i ett möte i någon annans personliga rum väntar du i en lobbyn tills värden ansluter till eller släpper in dig. När värden går in i rummet eller släpper in kan du ansluta till ljudkonferens. Du kan knacka på meddela värden om du vill varna den värd som du väntar i lobbyn.

Anslut till ljudkonferensen

Ansluta till ett mötes ljudkonferens genom att ta emot ett samtal till din enhet genom att använda VoIP via Internet eller genom att ange en video adress. Knacka på menyn ljud anslutningar för att välja ett ljud alternativ.

 • Om du väljer att använda Internet för ljudkan du använda din 3G-eller 4G-dataplan såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller VoIP, använder du bred bands ljud.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud ansluter till ett möte som använder bred bands ljud kommer ljudet för alla att nedgraderas. Webex Meetings får inget varnings meddelande innan nedgradering.

 • Om du väljer Ring migombeds du att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat automatisk uppringning i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Om du väljer inringningombeds du att ange nummer för inringning som visas. Knacka på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer för inringning från andra regioner.

 • Du kan välja att Koppla från ljud för att lyssna på samtalet.


I Inställningar > Ljud och videokan du aktivera hoppa över ljud-och video förhands granskning om du vill spara standard alternativ för att delta.

Du kan också ställa in dina inställningar så att enheten automatiskt stänger av möten som du ansluter till. Aktivera Stäng av ljud vid inträde i appens inställningar.

Konfigurera och Använd möten med endast ljud anslutnings länkar

För att du ska kunna använda ett-klick via en e-postinbjudan måste alla följande kriterier vara uppfyllda:

 • Din Webex webbplats är WBS 33,6 eller senare.

 • Ditt möte måste ha stöd för inringande användare.

 • Det går inte att logga in. Kräver att användare måste ha ett konto när de deltar via telefon ska inaktive ras i Webex Webbplatsadministration.

 • Om ett mötes lösen ord krävs ingår lösen ordet i e-postinbjudan.

 • När du schemalägger mötet ska du aktivera tvingande Mötes lösen ord vid deltagande via telefon eller exkludera lösen ord från e-postinbjudan.

När du har slutfört dessa konfigurationer kan du knacka på det här alternativet om du vill att de ska kunna trycka på standard och anpassade Webex Meetings e-postmallar om de innehåller följande variabler:

 • %JoinByPhoneHtml_Simple%

 • %JoinByPhoneText_Simple%

 • %AttendeeJoinByPhoneIcs%

 • %JoinByPhoneEntHtml%

 • %JoinByPhoneEntText%

Text som omger dessa variabler i anpassade mallar påverkas inte. För att inaktivera dessa länkar måste du ta bort dessa variabler och manuellt ange numren i de anpassade mallarna.


Ange din Access kod manuellt innan du deltar i mötet.

Google Kalender-integreringar och värd flöden stöds inte med anslutnings länkar med endast ljud.

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Interagera under Webex Meetings från en mobil enhet

Du kan interagera med Cisco Webex Meetings mobilapp och andra Mötes deltagare på en rad olika sätt under ett möte.

Stänga av och slå på ljudet för deltagare

När du har anslutit enhetens ljud till mötet trycker du på ljud av för att stänga av ljudet. Tryck på ikonen igen för att slå på ditt ljud.


Du kan stänga av ljudet för dig själv från enhetens Lås skärm om din enhet är ansluten med VoIP.

För att stänga av ljudet för en viss deltagare, knacka på Mötes deltagare och på deltagarens ingång, knacka på ljud Tryck på ikonen igen för att slå på ljudet för deltagaren.

För att stänga av ljudet för alla deltagare knackar du på deltagare > Tyst > Stäng av ljud för alla. För att slå på alla Mötes deltagare knackar du på deltagare > Tyst > Slå på ljud för alla.


Endast värden för ett möte kan stänga av och slå på ljudet för andra deltagare.

Ändra alternativ för ljud anslutning

Knacka på Alternativ menyn för ljud anslutningar och välj för att:

 • Använd Internet för ljud för att använda din 3G-eller 4G-dataplan såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller VoIP, använder du bred bands ljud.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud ansluter till ett möte som använder bred bands ljud kommer ljudet för alla att nedgraderas. Webex Meetings får inget varnings meddelande innan nedgradering.

 • Ring mig för att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat automatisk uppringning i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Inringning för att ange nummer för inringning som visas. Knacka på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer för inringning från andra regioner.

 • Koppla från ljudet för att lyssna på samtalet.

Ändra alternativ för video anslutning

Knacka på menyn för video anslutnings alternativ om du vill välja att använda enhetens främre eller bakre kamera under mötet.

Ändra din video bakgrund

Under ett möte kan du minska din bakgrund eller ställa in en virtuell bakgrund så att Mötes deltagarna kan fokusera på dig. När du ändrar bakgrunden blir du fokuserad medan omgivningarna ändras.

Under mötet, knacka på video och sedan på virtuell bakgrund. Välj för att:

 • Oskarp din omgivningar när du har kvar fokus.

 • Lägg till en virtuell bakgrund från enhetens galleri.

 • Använd en av de virtuella standard bakgrunder som appen tillhandahåller.

När du är redo att sända en video igen knackar du på tillämpa.


Din iOS-enhet måste ha en A9-processor eller mer som stöder virtuella bakgrunder och bakgrunds oskärpa.

Sök efter deltagare

För att söka efter deltagare knackar du på Mötes deltagareoch i Sök fältet skriver du in namnet på den Mötes deltagare som du vill söka efter.

Skicka chatt meddelanden

För att skicka en privat chattmeddelande knacka på Mötes deltagare och knacka sedan på din meddelande mottagare. Tryck på chatt, ange ditt meddelande och tryck på Skicka.

För att skicka ett meddelande till alla Mötes deltagare knackar du på Mötes deltagare och sedan på chatt. Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.

Tryck på tillbaka för att stänga snabb meddelande fönstret.

Ändra deltagar roller

För att ändra någons roll i ett möte trycker du på deltagareoch knackar sedan på den deltagare som du vill ändra rollen för. Knacka sedan på gör till presentatör eller gör värd.


Om du gör det möjligt för vem som helst att dela när mötet schemaläggs kan deltagarna dela innehåll när som helst. Du kan inte inaktivera det här alternativet under mötet.

Ändra deltagares visade namn

Som värd kan du ändra de namn som visas för inringande användare. Knacka på Mötes deltagare och sedan på den deltagare som du vill ändra namnet på. Knacka på ändra namn och redigera sedan deras namn för bättre identifiering.


Om du ändrar en deltagares namn kommer ändringen att avspeglas för alla deltagare i mötet.

Bjuda in fler deltagare

Knacka på Mötes deltagare och sedan på Bjud in. Du kan skriva in e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in, eller knacka på kontakter för att lägga till deltagare från dina kontakter på din enhet. När du är klar knackar du på Skicka.

Sök efter deltagare

För att söka efter en viss Mötes deltagare knackar du på Mötes deltagare

This image 440464_1.jpg is not available in preview/cisco.com

. Ange Mötes deltagarens namn i Sök fältet. Om deltagaren är ansluten till mötet visas de längst upp i listan när du anger deras namn.

Dela och kommentera innehåll

Mer information om hur du delar innehåll under ett möte från din iOS-enhet finns i dela och kommentera innehåll under ett Webex Meeting på din iOS-enhet.

Spela in ett möte

För att starta en inspelning, knacka på mer och sedan på spela in. När du spelar in kan du knacka mer > Pausa för att pausa inspelningen och sedan mer. > Återuppta för att fortsätta inspelningen.

När inspelningen är klar knackar du på mer > Stoppa för att avsluta inspelningen. När mötet har avslut ATS får du ett e-postmeddelande med information om hur du kommer åt inspelningen.


Du kan redigera inspelnings namn genom att gå till inspelnings sidan, knacka på mer och sedan på Redigera namn.

Aktivera och inaktivera läge för endast ljud

I läget endast ljud är du ansluten till ljud delen av ett möte och kan inte skicka eller ta emot video. På det här sättet kan du Spara enhetens batteri tid och själv från störningar under mötet.

När du är ansluten till ljud delen av mötet trycker du på mer > Endast ljud-läge. För att inaktivera endast ljud, knacka på tillbaka eller svep åt höger.


Om du aktiverar läget endast ljud när ljudet är avstängt.

Appen kan även upptäcka om enhetens batteri börjar fungera innan ett aktivt Mötes schemalagda slut tid och om du vill växla till läget endast ljud.

Använd People Insights

Se följande länkar för mer information om hur du använder People Insights på din mobila enhet:

Låsa och låsa upp ditt personliga rum

Deltagarna kan inte gå in i ditt personliga rum när du inte befinner dig. När du har angett ditt personliga rum kan du kontrol lera åtkomsten för vem som ska kunna komma in.

För att låsa ditt personliga rum knackar du på mer > Lås rum. För att låsa upp ditt låsta personliga rum knackar du på mer > Lås upp rum.


När du låser ditt personliga rum och en Mötes deltagare träder in i lobbyn visas en röd indikator ovanför Mötes deltagarna.

Hantera lobbyn till ditt personliga rum

Knacka på Mötes deltagare om du vill se deltagarna som väntar i lobbyn till ditt personliga rum . Tryck på Mötes deltagaren för att släppa och tryck sedan på Tillåt för att de ska kunna ansluta till eller ta bort för att förhindra att de ansluter till mötet.

Lämna eller avsluta ett möte

Om du inte är värd för mötet trycker du på Avsluta möte och sedan på lämna möte. Om du är värd för ett möte kan du avsluta mötet helt och hållet genom att knacka på avsluta möte och sedan på Avsluta möte.


Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet, men låta det fortsätta, utse en annan Mötes deltagares värd privilegier.

Stänga av och slå på ljudet för deltagare

När du har anslutit enhetens ljud till mötet trycker du på ljud av för att stänga av ljudet. Tryck på ikonen igen för att slå på ditt ljud.


Du kan stänga av ljudet för dig själv från enhetens Lås skärm om din enhet är ansluten med VoIP.

För att stänga av ljudet för en viss deltagare, knacka på Mötes deltagare och på deltagarens ingång, knacka på ljud Tryck på ikonen igen för att slå på ljudet för deltagaren.

För att stänga av ljudet för alla deltagare knackar du på deltagare > Tyst > Stäng av ljud för alla. För att slå på alla Mötes deltagare knackar du på deltagare > Tyst > Slå på ljud för alla.


Endast värden för ett möte kan stänga av och slå på ljudet för andra deltagare.

Ändra alternativ för ljud anslutning

Knacka på Alternativ menyn för ljud anslutningar och välj för att:

 • Använd Internet för ljud för att använda din 3G-eller 4G-dataplan såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller VoIP, använder du bred bands ljud.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud ansluter till ett möte som använder bred bands ljud kommer ljudet för alla att nedgraderas. Webex Meetings får inget varnings meddelande innan nedgradering.

 • Ring mig för att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat automatisk uppringning i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Inringning för att ange nummer för inringning som visas. Knacka på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer för inringning från andra regioner.

 • Koppla från ljudet för att lyssna på samtalet.

Ändra alternativ för video anslutning

Knacka på Växla kameran i förhands granskningen för att växla mellan enhetens främre och bakre kamera.

Sök efter deltagare

För att söka efter deltagare knackar du på Mötes deltagareoch i Sök fältet skriver du in namnet på den Mötes deltagare som du vill söka efter.

Skicka chatt meddelanden

För att skicka en privat chattmeddelande knacka på Mötes deltagare och knacka sedan på din meddelande mottagare. Tryck på chatt, ange ditt meddelande och tryck på Skicka.

För att skicka ett meddelande till alla Mötes deltagare knackar du på Mötes deltagare > Chatta > Chatta med alla. Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.

Tryck på tillbaka för att stänga snabb meddelande fönstret.

Ändra deltagar roller

För att ändra någons roll i ett möte, knacka på deltagareoch tryck sedan på och håll ned den Mötes deltagare som du vill ändra rollen för. Knacka sedan på gör till presentatör eller gör värd.


Om du gör det möjligt för vem som helst att dela när mötet schemaläggs kan deltagarna dela innehåll när som helst. Du kan inte inaktivera det här alternativet under mötet.

Ändra deltagares visade namn

Som värd kan du ändra de namn som visas för inringande användare. Knacka på Mötes deltagare och sedan på och håll ned den Mötes deltagare som du vill ändra namnet på. Knacka på ändra namn och redigera sedan deras namn för bättre identifiering.


Om du ändrar en deltagares namn kommer ändringen att avspeglas för alla deltagare i mötet.

Bjuda in fler deltagare

Knacka på Mötes deltagare och sedan på Bjud in. Tryck på Bjud in via e-postoch ange sedan e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in. du kan även knacka på Välj inbjudna om du vill lägga till deltagare från enhetens kontakter. När du är klar knackar du på klar.

Sök efter deltagare

För att söka efter en viss Mötes deltagare knackar du på Mötes deltagare

This image 440464_1.jpg is not available in preview/cisco.com

. Ange Mötes deltagarens namn i Sök fältet. Om deltagaren är ansluten till mötet visas de längst upp i listan när du anger deras namn.

Dela och kommentera innehåll

Mer information om hur du delar innehåll under ett möte från din Android-enhet finns i dela och kommentera innehåll under ett Webex Meeting på din Android-enhet.

Spela in ett möte

För att starta en inspelning, knacka på mer och sedan på spela in. När du spelar in kan du knacka mer > Pausa för att pausa inspelningen och sedan mer. > Återuppta för att fortsätta inspelningen.

När inspelningen är klar knackar du på mer > Stoppa för att avsluta inspelningen. När mötet har avslut ATS får du ett e-postmeddelande med information om hur du kommer åt inspelningen.


Du kan redigera inspelnings namn genom att gå till inspelnings sidan, knacka på mer och sedan på Redigera namn.

Aktivera och inaktivera läge för endast ljud

I läget endast ljud ärdu ansluten till ljud delen av ett möte och kan inte skicka eller ta emot video. På det här sättet kan du Spara enhetens batteri tid och själv från störningar under mötet.

Din enhet kan också aktivera läget endast ljud om det upptäcker att det rör sig snabbare än 25 km/timme. Om du t. ex. kör under ett möte upptäcker appen enhetens rörelse och aktiverar endast ljud. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att gå till mer > Inställningar > Allmänt > Automatisk rörelse identifiering.

När du är ansluten till ljud delen av mötet trycker du på mer > Endast ljud-läge. För att inaktivera endast ljud, knacka på tillbaka eller svep åt höger.


Om du aktiverar läget endast ljud när ljudet är avstängt.

Appen kan även upptäcka om enhetens batteri börjar fungera innan ett aktivt Mötes schemalagda slut tid och om du vill växla till läget endast ljud.

Använd People Insights

Se följande länkar för mer information om hur du använder People Insights på din mobila enhet:

Låsa och låsa upp ditt personliga rum

Deltagarna kan inte gå in i ditt personliga rum när du inte befinner dig. När du har angett ditt personliga rum kan du kontrol lera åtkomsten för vem som ska kunna komma in.

För att låsa ditt personliga rum knackar du på mer > Lås rum. För att låsa upp ditt låsta personliga rum knackar du på mer > Lås upp rum.


När du låser ditt personliga rum och en Mötes deltagare träder in i lobbyn visas en röd indikator ovanför Mötes deltagarna.

Hantera lobbyn till ditt personliga rum

Knacka på Mötes deltagare om du vill se deltagarna som väntar i lobbyn till ditt personliga rum . Tryck på Mötes deltagaren för att släppa och tryck sedan på Tillåt för att de ska kunna ansluta till eller ta bort för att förhindra att de ansluter till mötet.

Lämna eller avsluta ett möte

Om du inte är värd för mötet trycker du på Avsluta möte och sedan på lämna möte. Om du är värd för ett möte kan du avsluta mötet helt och hållet genom att knacka på avsluta möte och sedan på Avsluta möte.


Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet, men låta det fortsätta, utse en annan Mötes deltagares värd privilegier.

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Webex Events och Webex Training för Webex Meetings mobilapp

Om du är på språng kan du ansluta till Cisco Webex händelser och utbildnings möten från din mobila enhet. Få till gång till funktionerna som du skulle ha i Skriv bords programmet, t. ex. chatta med Mötes deltagare och fråga om frågor till panel deltagarna.

Visa kommande händelser och utbildnings möten

Händelser och utbildnings möten som du är inbjuden att delta i eller är schemalagda till värden visas i mina möten.

För att visa information knackar du på posten för att visa:

 • Info– händelse-eller utbildningsmöte information och registrerings information

 • Information om diskussions deltagare-information om diskussions deltagare som ska närvara när de tillhandahålls

 • Händelse material eller kurs materialsom är kopplat till händelsen eller utbildningsmöte om värden. Om registrering krävs måste deltagare som inte har registrerat inte få åtkomst till materialet

 • Ljud anslutning– information om hur du ansluter till händelsen eller utbildningsmöte ljud

Connect to Events and Training sessions


Du kan endast starta utbildnings möten från din mobila enhet. Om du är värd för en händelse kan du starta händelsen på din bärbara eller Station ära dator.

Om du vill delta i händelsen som en Mötes deltagare kan du ansluta precis som du vill. Om registrering krävs, knacka på delta i möte från appens start sida, ange händelsen eller övningssessionsnummer och registrera dig för mötet på sidan som öppnas.

Interagera under händelser och utbildnings möten

Under tiden som händelsen pågår kan du visa delade presentationer. Om värden har aktiverat det kan du också chatta med andra Mötes deltagare. För att chatta, knacka på Mötes deltagareoch knacka sedan på deltagaren som du vill chatta med.

För att ställa en fråga, knacka på mer > Vanliga frågor. Välj den person som du vill adressera frågan till, Skriv in din fråga och tryck sedan på Skicka. För att visa svaren på din fråga knackar du på Mina frågor och svar.

Svara på en fråga genom att knacka på meroch sedan knacka på frågan som du vill besvara. Skriv in ditt svar, Välj om du vill besvara frågan privat eller för alla deltagare och knacka sedan på Skicka.

För att hantera deltagar roller, knacka på Mötes deltagareför att ändra rollen för och välj sedan om du vill göra dem till:

 • Värd

 • Presentatör

 • Diskussionsdeltagare

 • Deltagare

Du kan avvisa Mötes deltagare från en händelse eller utbildningsmöte genom att knacka på Mötesdeltagaren och sedan på avvisa.


Om det bara finns en deltagare kvar, avslutar appen automatiskt händelsen eller utbildningsmöte efter den schemalagda slut tiden.

Stöd för privata-session

iPad-användare kan delta, delta i och presentera innehåll under en Webex Training privat möte. Följande begränsningar inkluderar:

 • Användare kan inte sända och ta emot video.

 • Användare kan inte delta i omröstningar under privat möte. De kan dock fortfarande återvända till huvud utbildningsmöte och delta i omröstningar.

 • Användare kan inte vara värd för privat möte när de är på din iPad.

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Ändra inställningarna för ditt Webex Meetings-appen på din mobila enhet

Justera olika inställningar i Cisco Webex Meetings mobilappen efter dina behov. Du kan ändra aviserings inställningar, ljud-och video inställningar för möten och kalender integreringar för din enhet.

Webex Meetings inställningar för mobilapp

Öppna appen och tryck på inställningar för att Visa huvud menyn.

 • Mitt konto– se din konto information, och du kan även Logga ut från den här inställningen.

 • AllmännaInställningar för att ta bort delade filer och händelser efter Webex möten. Du kan även ändra dina aviserings inställningar.

 • Ljud \ video– justera dina ljud-och video inställningar för möten och Tillåt appen att använda dina mobil data.

 • Mötes lista– integrera din Webex kalender, enhets kalender eller Microsoft Office 365-kalender med appen.

 • Hjälp– titta på videoklipp, rapportera problem och få till gång till Cisco Webex hjälp Center för mer information om appen.

 • Visa program-och service villkor.

Ladda upp en profil bild

Om din webbplats administratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra dina egna bilder så att de visas som profilbild. Går du till Inställningar > Mitt kontooch knacka på din initialer eller nuvarande profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Taen bild – Använd enhetens kamera för att ta ett foto.

 • Välj befintligt foto– Välj ett foto från enhetens galleri.

 • Ta bort foto– ta bort ditt nuvarande profilbild.

Växla mellan ljust och mörkt läge

Du kan välja att använda ljust eller mörkt läge som standard. Ljus-och mörkt läge ändrar hur program sidor, t . ex . mina möten eller inspelningaroch möten ser ut.

Går du till Inställningar > Allmänt > Utseendeoch välj sedan om du vill använda ljust eller mörkt läge.

Lägg till Siri-genvägar

Webex Meetings inställningar för mobilapp

Öppna appen och tryck på mer > Inställningar för att Visa huvud menyn.

 • Mitt konto– se din konto information, och du kan även Logga ut från den här inställningen.

 • AllmännaInställningar för att ta bort delade filer och händelser efter Webex möten. Du kan även ändra dina aviserings inställningar.

 • Ljud \ video– justera dina ljud-och video inställningar för möten och Tillåt appen att använda dina mobil data.

 • Mötes lista– integrera din Webex kalender, enhets kalender eller Microsoft Office 365-kalender med appen.

 • Hjälp– titta på videoklipp, rapportera problem och få till gång till Cisco Webex hjälp Center för mer information om appen.

 • Visa program-och service villkor.

Ladda upp en profil bild

Om din webbplats administratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra dina egna bilder så att de visas som profilbild. Går du till mer > Inställningar > Mitt kontooch knacka på din initialer eller nuvarande profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Taen bild – Använd enhetens kamera för att ta ett foto.

 • Välj befintligt foto– Välj ett foto från enhetens galleri.

 • Ta bort foto– ta bort ditt nuvarande profilbild.

Konfigurera Google Home-enheter att använda Webex Meetings

Mer information om hur du konfigurerar din Google Home-enhet för att använda Webex Meetings finns i ställa in Google Home-enheter för att använda Webex Meetings.

Vattenstämpel
21 apr 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var användbart

Ansluta din mobila enhet till en video enhet med Webex Meetings

Du kan ansluta till din mobila enhet direkt med en Cisco Webex moln-registrerad eller lokalt video enhet genom att använda Webex Meetings mobilappen.

Aktivera eller inaktivera automatisk identifiering av närliggande video enheter

Som standard försöker appen automatiskt upptäcka och ansluta till video enheter i närheten. Du kan ändra den här inställningen så att du måste ansluta till en enhet manuellt varje gång.

Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till Inställningar > Enhetoch knacka sedan på Upptäck enheter för att aktivera eller inaktivera automatisk detektering av närliggande video enheter.


Om du har aktiverat automatisk identifiering, kan du välja om du alltid vill visa eller ansluta för att visa om en video enhet är ansluten.

Ansluta till en video enhet i närheten manuellt

Du kan ansluta till en video enhet manuellt även om du är ansluten till en annan enhet eller om automatisk anslutning är inaktive rad.

Öppna appen och tryck på Anslut till en enhet. Tryck sedan på video enhetens namn för att ansluta till det.


Om du redan är ansluten till en video enhet kan du knacka på enhetens namn och sedan trycka på Använd en annan enhet. Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan trycker du på Ange enhets namn och söker efter enhetens namn.

Dela innehåll till en enhet

På samma sätt som för Webex Meetings Skriv bords program kan du dela din skärm med en video enhet direkt från din mobilapp.

När du har anslutit till en video enhet knackar du på video enhetens namn och sedan på dela på enhet. Tryck på starta > Starta sändning för att börja dela din skärm. För att stoppa delning, knacka på ikonen röd klocka och knacka sedan på stoppa.

Ansluta till ett möte från en video enhet

När du har anslutit till en video enhet kan du ansluta till ett möte utan att behöva delta i mötet från din mobila enhet. När du har anslutit kan du få till gång till mötes kontrollerna direkt från din mobila enhet.

Aktivera eller inaktivera automatisk identifiering av närliggande video enheter

Som standard försöker appen automatiskt upptäcka och ansluta till video enheter i närheten. Du kan ändra den här inställningen så att du måste ansluta till en enhet manuellt varje gång.

Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till mer > Inställningar > Enhetoch knacka sedan på Upptäck enheter för att aktivera eller inaktivera automatisk detektering av närliggande video enheter.


Om du har aktiverat automatisk identifiering, kan du välja om du alltid vill visa eller ansluta för att visa om en video enhet är ansluten.

Ansluta till en video enhet i närheten manuellt

Du kan ansluta till en video enhet manuellt även om du är ansluten till en annan enhet eller om automatisk anslutning är inaktive rad.

Öppna appen och tryck på Anslut till en enhet. Tryck sedan på video enhetens namn för att ansluta till det.


Om du redan är ansluten till en video enhet kan du knacka på enhetens namn och sedan trycka på Använd en annan enhet. Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan trycker du på Ange enhets namn och söker efter enhetens namn.

Dela innehåll till en enhet

På samma sätt som för Webex Meetings Skriv bords program kan du dela din skärm med en video enhet direkt från din mobilapp.

När du har anslutit till en video enhet knackar du på video enhetens namn och sedan på dela skärm. För att stoppa delning, knacka på ikonen Webex och knacka sedan på Avbryt delning.

Ansluta till ett möte från en video enhet

När du har anslutit till en video enhet kan du ansluta till ett möte utan att behöva delta i mötet från din mobila enhet. När du har anslutit kan du få till gång till mötes kontrollerna direkt från din mobila enhet.

Starta ett möte när du delar till en video enhet

Du kan starta ett Webex-möte när du delar din skärm med en video enhet. När mötet startar har du redan delat innehåll.

När du har anslutit till en enhet knackar du på dela skärm. Öppna appen igen när du är redo att starta mötet och knacka på Flytta möte till enhet.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senast visade