Vattenstämpel

Installera Cisco Webex Meetings Mobile-appen

visning(ar) personer tyckte att detta var till hjälp

För att vara värd för och delta i Webex-möten, händelser och utbildnings möten från din mobila enhet ska du hämta och installera Webex Meetings-appen.

Du kan hämta appen genom att:

 • Söka efter Cisco Webex-möten i App Store

 • Delta i ett möte för första gången i din enhets webbläsare och acceptera erbjudandet om att installera appen på din enhet

 • Söker igenom denna kod:

Följ anvisningarna för att hämta och installera appen.


När du har öppnat Webex-möten ska du godkänna villkoren och villkoren för att använda appen.

Du kan hämta appen genom att:

 • Söka efter Cisco Webex-möten i Google Play Store eller Amazon Appstore för Android

 • Delta i ett möte för första gången i din enhets webbläsare och acceptera erbjudandet om att installera appen på din enhet

Följ anvisningarna för att hämta och installera appen.


När du har öppnat Webex-möten ska du godkänna villkoren och villkoren för att använda appen.

Vattenstämpel

Titta på kommande Webex-möten från en mobil enhet

visning(ar) personer tyckte att detta var till hjälp

Om du har ett konto på en Cisco Webex-webbplats kan du logga in och titta på dina kommande möten på din mobila enhet.

Titta på möten från Webex Meetings-appen

Öppna och logga in på Webex Meetings-appen. Svep åt vänster för att visa dina kommande möten i mina möten.


Om du ger Webex åtkomst till kalendern på din enhet visas alla Webex-möten som du är värd för eller inbjuden att delta på på andra webbplatser.

Om du är värd för ett möte som är schemalagt på en Webex-webbplats loggar du in på den specifika webbplatsen för att starta mötet.

Mötes inbjudningar som du inte har godkänt visas som preliminära.

Sök efter ett möte på din enhet

Använd din iOS-sökning för att söka efter schemalagda Webex-möten eller möten i personliga rum. Du kan söka efter ett möte med:

 • Mötestitel

 • Mötesnummer

 • Mötesinformation

 • Mötestid

 • Webbplats namn

 • Värdnamn

 • Värd epost

iOS-sökning har stöd för en Mötes lista med upp till 100 möten och upp till 50 nyligen använda personliga rum. Dessutom rensar din enhet historiken om du loggar ut.

Titta på möten från Webex Meetings-appen

Öppna och logga in på Webex Meetings-appen. Svep åt vänster för att visa dina kommande möten i mina möten.


Om du vill se dina kommande möten i mina mötenrekommenderar vi att du konfigurerar kalendern i din enhet så att den synkroniseras med din organisations e-postserver. Kontakta ditt företags IT-administratör för instruktioner.

Titta på möten från Webex Meetings-widgeten

Du kan också granska dina kommande möten genom att placera Webex Meetings-widgeten på din hem sida. Se dokumentationen för din enhet för mer information om hur du lägger till widgetar på Start sidan.

Sök efter ett möte på din enhet

Använd din enhets sökning för att söka efter schemalagda Webex-möten eller möten i personliga rum. Du kan söka efter ett möte med:

 • Mötestitel

 • Mötesnummer

 • Mötesinformation

 • Mötestid

 • Webbplats namn

 • Värdnamn

 • Värd epost

Vattenstämpel

Anslut till Webex-möten från en mobil enhet

visning(ar) personer tyckte att detta var till hjälp

När det är dags att ansluta till ett schemalagt Cisco Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum kan du snabbt delta via mobilappen.

Starta ett schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på Webex Meetings-appen kan du:

 • Svep åt vänster för att mina möten och tryck på starta på Mötes inlägget

 • Använda Siri röst kommandon för att starta schemalagda Webex-möten


Alternativa värdar kan inte starta ett möte från appen.

Starta ett aktuellt Meeting

Du kan starta ett direkt möte genom att öppna Webex Meetings-appen och knacka på Starta möte.

Delta i ett möte

Du kan delta i ett Webex-möte från din iOS-enhet på något av följande sätt:

 • Logga in på ditt Webex-konto och:

  • Svep åt vänster för att mina möten och tryck på delta i Mötes inlägget

  • Tryck på deltai möte, ange MÖTESNUMMER, URL för personligt rum eller värdens användar namn och tryck sedan på delta

 • Om du inte har ett Webex-konto öppnar du Webex Meetings-appen och trycker på delta i möte. Ange URL: en till mötesnummer eller värdens personliga rum, ange ditt namn och din e-postadress och tryck sedan på delta.

 • Från din iOS-sökning söker du efter nyligen anslutna personliga rum eller ditt eget personliga rum för att delta. Tryck på mötet i sökresultaten för att delta.

 • Från din iOS-Kalender knackar du på delta i Mötes post.


  Om du inte har appen installerad kan du fortfarande ansluta till ljud delen av mötet.

 • Använd Siri röst kommandon för att ansluta till ett möte.

 • I e-postinbjudan till mötet knackar du på den länkade video adressen för att ansluta till mötet.


  Om du inte har appen installerad kan du fortfarande ansluta till ljud delen av mötet.

 • Om din webbplatsadministratör har konfigurerat din webbplats för att skicka aviseringar varnar appen dig innan eller när värden startar mötet.

 • Om du använder Ford Sync 3 AppLink med Webex-möten ska du använda styr hjulet eller instrument panels kontrollerna för att aktivera AppLink och sedan använda röst kommandon.


När värdar schemalägger möten kan de tillåta deltagare att ansluta till möten före dem. Värdens namn visas inte i Mötes informationen förrän värden deltar.

När du deltar i ett möte i någon annans personliga rum väntar du i en lobbyn tills värden går in i eller släpper in dig. När värden går in i rummet eller släpper in du kan du ansluta till ljudkonferens. Du kan knacka på meddela värden för att varna värden som du väntar i lobbyn.

Anslut till ljudkonferensen

Anslut till ett mötes ljudkonferens genom att ta emot ett samtal till din enhet, använda VoIP via Internet eller genom att ange en video adress. Knacka på Alternativ menyn ljud anslutningar för att välja ett ljud alternativ.

 • Om du väljer att använda Internet för ljudanvänder du data abonnemanget i 3G eller 4G om du inte är ansluten till en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller endast VoIP använder du ljud med bred band.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud deltar i ett möte som använder bred bands ljud är ljud för alla nedgraderade. Webex-möten ger inget varnings meddelande innan nedgraderingen.

 • Om du väljer Ring migblir du ombedd att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat Automatisk ring mig i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Om du väljer Ring inuppmanas du att ange uppringd part som visas. Tryck på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer från andra regioner.

 • Du kan välja att Koppla från ljudet för att lyssna på samtalet.


I Inställningar > Ljud och videokan du aktivera hoppa över ljud-och video förhands granskning för att spara standard alternativ för att delta.

Du kan också ställa in dina inställningar så att din enhet automatiskt stänger av möten som du deltar i. Aktivera Stäng av ljud vid inträde i appens inställningar.

Om du använder iOS 11 eller senare kan du växla mellan ditt anslutna ljud under ett möte. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset, en Bluetooth-högtalare eller din enhets högtalare.

Delta i samtal och möten med Apple CarPlay

Du kan använda bilar som stöder Apple CarPlay för att få åtkomst till Webex-möten från din bil instrument panel. Använd våra Siri röst kommandon för att ansluta till Webex-möten, t. ex. "delta i nästa möte med Webex".

CarPlay har fullt stöd för SmartDeviceLink (SDL) och stödda bilar som inte stöder SDL. Du kan delta i möten från din bil instrument panel med hjälp av Siri röst kommandon och sedan se ett komplett Mötes Webex användar gränssnitt på din instrument panel. Ljud av, slå på ljud och lämna Mötes funktioner finns tillgängliga med CarPlay.


Vi inaktiverar knappen Lägg till samtal i WBS 39.6 Update. Även om knappen är inaktive rad är Apple CarPlay tillgängligt.

När du använder iOS 13 är Siri röst kommandon på Car-instrument panelen endast tillgängliga när din enhet är olåst. Din enhet måste dock vara låst för att du ska kunna se Webex-möten på bil instrument panelen. Mer information om andra kända problem och begränsningar finns i Översikt över Cisco Webex Meetings Mobile (iOS)-uppdateringar.


Du kan sömlöst delta i möten utan att behöva trycka på din enhets skärm genom att göra något av följande:

 • Aktivera hoppa över ljud-och video förhands granskning

 • Välj Använd Internet för ljud som ljud anslutnings inställning

Anslut till möten med en Apple Watch

Se använda Webex Meetings-appen på en Apple Watch för mer information om användning av Webex Meetings-mobilappen.

Konfigurera och Använd Mötes Länkar för endast ljud anslutning

För att kunna använda ett-knackning-möte från en e-postinbjudan måste alla följande kriterier vara uppfyllda:

 • Din Webex-webbplats är i WBS 33.4 eller senare.

 • Ditt möte måste ha stöd för inringande användare.

 • Det är inte obligatoriskt att logga in. Kräv att användare måste ha ett konto när de deltar via telefon ska inaktive ras i Webex Webbplatsalternativ.

 • Om ett mötes lösen ord krävs inkluderas lösen ordet i e-postinbjudan.

 • När du schemalägger mötet ska du aktivera tvingande Mötes lösen ord när du deltar via telefon eller utesluter lösen ord från e-postinbjudan.

När de här konfigurationerna har slutförts kan du knacka på ljud nummer länkar som du trycker på i både standard-och anpassade e-postmallar för Webex-möten om de innehåller följande variabler:

 • %JoinByPhoneHtml_Simple%

 • %JoinByPhoneText_Simple%

 • %AttendeeJoinByPhoneIcs%

 • %JoinByPhoneEntHtml%

 • %JoinByPhoneEntText%

Text som omger dessa variabler i anpassade mallar påverkas inte. För att inaktivera dessa länkar måste du ta bort dessa variabler och manuellt ange numren i anpassade mallar.


Google Kalender-integreringar och värd flöden stöds inte med anslutnings länkar med endast ljud.

Starta ett schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på Webex Meetings-appen sveper du åt vänster till mina möten och trycker på starta på Mötes inlägget.


Alternativa värdar kan inte starta ett möte från appen.

Starta ett aktuellt Meeting

Du kan starta ett direkt möte genom att öppna Webex Meetings-appen och knacka på Starta möte.

Delta i ett möte

Du kan delta i ett Webex-möte från din Android-enhet på något av följande sätt:

 • Logga in på ditt Webex-konto och:

  • Svep åt vänster för att mina möten och tryck på delta i Mötes inlägget

  • Tryck på deltai möte, ange MÖTESNUMMER, URL för personligt rum eller värdens användar namn och tryck sedan på delta


  Du kan också ange en SIP-URI i följande format:

  • <meeting_number>@webex. com för ett schemalagt Webex-möte

  • <personal_room_id>@<sitename>.webex.com för ett direktmöte eller schemalagt möte i ett personligt rum

 • Om du inte har ett Webex-konto öppnar du Webex Meetings-appen och trycker på delta i möte. Ange URL: en till mötesnummer eller värdens personliga rum, ange ditt namn och din e-postadress och tryck sedan på delta.

 • Från din enhets sökning söker du efter nyligen anslutna personliga rum eller ditt eget personliga rum för att delta. Tryck på mötet i sökresultaten för att delta.

 • Använd Google Assistant röst kommandon för att ansluta till ett möte.

 • Använd en Google Home-enhet och en Google Assistant röst kommandon för att ansluta till ett möte.

 • I e-postinbjudan till mötet knackar du på den länkade video adressen för att ansluta till mötet.


  Om du inte har appen installerad kan du fortfarande ansluta till ljud delen av mötet.

 • Om din webbplatsadministratör har konfigurerat din webbplats för att skicka aviseringar varnar appen dig innan eller när värden startar mötet.

 • Du skannar ett handskrivet eller inskrivet mötesnummer eller personligt rum-ID för att delta i ett Webex-möte eller ett personligt rum

 • Om du använder Ford Sync 3 AppLink med Webex-möten ska du använda styr hjulet eller instrument panels kontrollerna för att aktivera AppLink och sedan använda röst kommandon.


När värdar schemalägger möten kan de tillåta deltagare att ansluta till möten före dem. Värdens namn visas inte i Mötes informationen förrän värden deltar.

När du deltar i ett möte i någon annans personliga rum väntar du i en lobbyn tills värden går in i eller släpper in dig. När värden går in i rummet eller släpper in du kan du ansluta till ljudkonferens. Du kan knacka på meddela värden för att varna värden som du väntar i lobbyn.

Anslut till ljudkonferensen

Anslut till ett mötes ljudkonferens genom att ta emot ett samtal till din enhet, använda VoIP via Internet eller genom att ange en video adress. Knacka på Alternativ menyn ljud anslutningar för att välja ett ljud alternativ.

 • Om du väljer att använda Internet för ljudanvänder du data abonnemanget i 3G eller 4G om du inte är ansluten till en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller endast VoIP använder du ljud med bred band.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud deltar i ett möte som använder bred bands ljud är ljud för alla nedgraderade. Webex-möten ger inget varnings meddelande innan nedgraderingen.

 • Om du väljer Ring migblir du ombedd att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat Automatisk ring mig i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Om du väljer Ring inuppmanas du att ange uppringd part som visas. Tryck på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer från andra regioner.

 • Du kan välja att Koppla från ljudet för att lyssna på samtalet.


I Inställningar > Ljud och videokan du aktivera hoppa över ljud-och video förhands granskning för att spara standard alternativ för att delta.

Du kan också ställa in dina inställningar så att din enhet automatiskt stänger av möten som du deltar i. Aktivera Stäng av ljud vid inträde i appens inställningar.

Konfigurera och Använd Mötes Länkar för endast ljud anslutning

För att kunna använda ett-knackning-möte från en e-postinbjudan måste alla följande kriterier vara uppfyllda:

 • Din Webex-webbplats är i WBS 33.4 eller senare.

 • Ditt möte måste ha stöd för inringande användare.

 • Det är inte obligatoriskt att logga in. Kräv att användare måste ha ett konto när de deltar via telefon ska inaktive ras i Webex Webbplatsalternativ.

 • Om ett mötes lösen ord krävs inkluderas lösen ordet i e-postinbjudan.

 • När du schemalägger mötet ska du aktivera tvingande Mötes lösen ord när du deltar via telefon eller utesluter lösen ord från e-postinbjudan.

När de här konfigurationerna har slutförts kan du knacka på ljud nummer länkar som du trycker på i både standard-och anpassade e-postmallar för Webex-möten om de innehåller följande variabler:

 • %JoinByPhoneHtml_Simple%

 • %JoinByPhoneText_Simple%

 • %AttendeeJoinByPhoneIcs%

 • %JoinByPhoneEntHtml%

 • %JoinByPhoneEntText%

Text som omger dessa variabler i anpassade mallar påverkas inte. För att inaktivera dessa länkar måste du ta bort dessa variabler och manuellt ange numren i anpassade mallar.


Ange din åtkomst kod manuellt innan du deltar i mötet.

Google Kalender-integreringar och värd flöden stöds inte med anslutnings länkar med endast ljud.

Vattenstämpel

Interagera under Webex-möten från en mobil enhet

visning(ar) personer tyckte att detta var till hjälp

Du kan interagera med Cisco Webex Meetings-mobilappen och andra Mötes deltagare på flera olika sätt under ett möte.

Stänga av och slå på ljudet för deltagare

När du har anslutit din enhets ljud till mötet trycker du på ljud av för att stänga av ljudet. Tryck på ikonen igen för att slå på ditt ljud.


Du kan stänga av ditt ljud från enhetens Lås skärm om din enhet är ansluten via VoIP.

Om du vill stänga av en specifik deltagare trycker du på Mötes deltagare och på den deltagarens ingång, trycker på ljud av. Tryck på ikonen igen för att slå på ljudet för deltagaren.

För att stänga av ljudet för alla deltagare knackar du på deltagare > Stäng av ljudet > Stäng av ljudet för alla. För att slå på ljudet för alla deltagare knackar du på deltagare > Stäng av ljudet > Slå på ljudet för alla.


Endast värden för ett möte kan stänga av och slå på ljudet för andra deltagare.

Ändra alternativ för ljud anslutning

Knacka på menyn ljud anslutnings alternativ och välj för att:

 • Använd Internet för ljud för att använda data abonnemang i 3G eller 4G om du inte är ansluten till en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller endast VoIP använder du ljud med bred band.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud deltar i ett möte som använder bred bands ljud är ljud för alla nedgraderade. Webex-möten ger inget varnings meddelande innan nedgraderingen.

 • Ring mig för att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat Automatisk ring mig i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Inringning för att ange uppringd part som visas. Tryck på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer från andra regioner.

 • Koppla från ljudet för att lyssna på samtalet.

Ändra alternativ för video anslutning

Knacka på menyn video anslutnings alternativ för att välja att använda din enhets främre eller bakre kamera under mötet.

Ändra din video bakgrund

Under ett möte kan du göra din bakgrund suddig eller ställa in en virtuell bakgrund så att Mötes deltagarna kan fokusera på dig. När du ändrar bakgrunden förblir du i fokus medan omgivningen ändras.

Under mötet trycker du på video och sedan på virtuell bakgrund. Välj för att:

 • Suddig din omgivning när du har fokus kvar.

 • Lägg till en virtuell bakgrund från enhetens galleri.

 • Använd en av de förinställda virtuella bakgrunderna som appen har.

När du är redo att sända video igen trycker du på tillämpa.


Din iOS-enhet måste ha en A9-processor eller senare för att stödja virtuella bakgrunder och bakgrunds oskärpa.

Skicka Chat-meddelanden

Om du vill skicka ett privat chattmeddelande knackar du på Mötes deltagare och sedan på din meddelande mottagare. Tryck på chatt, skriv ditt meddelande och tryck på Skicka.

Om du vill skicka ett meddelande till alla Mötes deltagare knackar du på Mötes deltagare och sedan på chatt. Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.

Tryck på tillbaka för att stänga Chat-fönstret.

Ändra deltagar roller

För att ändra någons roll i ett möte knackar du på deltagareoch sedan på den deltagare som du vill ändra rollen för. Knacka sedan på gör till presentatör eller gör värd.


Om du aktiverar vem som helst kan dela när de schemalägger mötet kan Mötes deltagarna dela innehåll när som helst. Du kan inte inaktivera det här alternativet under mötet.

Ändra deltagares visade namn

Som värd kan du ändra de visade namnen för inringande användare. Tryck på Mötes deltagare och sedan på den deltagare som du vill ändra namnet på. Tryck på ändra namn och redigera deras namn för bättre identifiering.


Om du ändrar en Mötes deltagares namn avspeglas ändringen för alla Mötes deltagare i mötet.

Bjud in fler deltagare

Tryck på Mötes deltagare och sedan på Bjud in. Du kan skriva e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in, eller knacka på kontakter för att lägga till deltagare från dina kontakter på din enhet. När du är klar knackar du på Skicka.

Dela och kommentera innehåll

Mer information om hur du delar innehåll under ett möte från din iOS-enhet finns i dela och kommentera innehåll under ett Webex-möte på din iOS-enhet.

Spela in ett möte

Om du vill starta en inspelning trycker du på mer och sedan på spela in. När du spelar in kan du trycka på mer > Pausa för att pausa inspelningen och sedan mer > Återuppta för att fortsätta spela in.

När inspelningen är klar trycker du på mer > Stop för att avsluta inspelningen. När mötet har avslut ATS får du ett e-postmeddelande med information om åtkomst till inspelningen.

Aktivera och inaktivera enkelt läge

I enkelt läge förblir du ansluten till ljud delen av ett möte och kan inte skicka eller ta emot video. På det här sättet kan du Spara enhetens batteri tid och själv från störande under mötet.

När du är ansluten till ljud delen av mötet trycker du på mer > Enkelt läge. Om du vill inaktivera enkelt läge trycker du antingen på bakåt eller svep åt höger.


Om du aktiverar enkelt läge medan ljudet är avstängt.

Använd personers insikter

Se följande länkar för mer information om hur du använder personer som är insikter på din mobila enhet:

Lås och lås upp ditt personliga rum

Deltagarna kan inte gå in i ditt personliga rum när du inte är där. När du har angett ditt personliga mötesrum kontrollerar du åtkomsten för vem som kan ange.

För att låsa ditt personliga rum trycker du på mer > Lås rum. Lås upp ditt låsta personliga rum genom att trycka på mer > Lås upp rum.


När du låser ditt personliga rum och en Mötes deltagare går in i lobbyn visas en röd indikator ovanför Mötes deltagarna.

Hantera lobbyn för ditt personliga rum

För att se deltagarna som väntar i lobbyn till ditt personliga rum knackar du på Mötes deltagare. Tryck på Mötes deltagaren för att släppa och tryck sedan på Godkänn för att tillåta att de ansluter till eller tar bort för att förhindra att de deltar i mötet.

Lämna eller avsluta ett möte

Om du inte är värd för mötet knackar du på Avsluta möte och sedan på lämna möte. Om du är värd för ett möte kan du helt avsluta mötet genom att knacka på Avsluta möte och sedan knacka på Avsluta möte.


Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet, men låta det fortsätta, utse en annan Mötes deltagares värd privilegier.

Stänga av och slå på ljudet för deltagare

När du har anslutit din enhets ljud till mötet trycker du på ljud av för att stänga av ljudet. Tryck på ikonen igen för att slå på ditt ljud.


Du kan stänga av ditt ljud från enhetens Lås skärm om din enhet är ansluten via VoIP.

Om du vill stänga av en specifik deltagare trycker du på Mötes deltagare och på den deltagarens ingång, trycker på ljud av. Tryck på ikonen igen för att slå på ljudet för deltagaren.

För att stänga av ljudet för alla deltagare knackar du på deltagare > Stäng av ljudet > Stäng av ljudet för alla. För att slå på ljudet för alla deltagare knackar du på deltagare > Stäng av ljudet > Slå på ljudet för alla.


Endast värden för ett möte kan stänga av och slå på ljudet för andra deltagare.

Ändra alternativ för ljud anslutning

Knacka på menyn ljud anslutnings alternativ och välj för att:

 • Använd Internet för ljud för att använda data abonnemang i 3G eller 4G om du inte är ansluten till en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ett ljudkonferens som använder Webex-ljud eller endast VoIP använder du ljud med bred band.


  Om en deltagare som inte har ett bred bands ljud deltar i ett möte som använder bred bands ljud är ljud för alla nedgraderade. Webex-möten ger inget varnings meddelande innan nedgraderingen.

 • Ring mig för att ange ditt telefonnummer.


  Om du har aktiverat Automatisk ring mig i appens inställningar får du samtal automatiskt.

 • Inringning för att ange uppringd part som visas. Tryck på globala nummer för inringning för att visa en lista över nummer från andra regioner.

 • Koppla från ljudet för att lyssna på samtalet.

Ändra alternativ för video anslutning

Tryck på växel kameran i video förhands granskningen för att växla mellan enhetens främre och bakre kamera.

Skicka Chat-meddelanden

Om du vill skicka ett privat chattmeddelande knackar du på Mötes deltagare och sedan på din meddelande mottagare. Tryck på chatt, skriv ditt meddelande och tryck på Skicka.

För att skicka ett meddelande till alla deltagare knackar du på deltagare > Chatt > Chatta med alla. Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.

Tryck på tillbaka för att stänga Chat-fönstret.

Ändra deltagar roller

För att ändra någons roll i ett möte knackar du på deltagareoch sedan på och håller den deltagare som du vill ändra rollen för. Knacka sedan på gör till presentatör eller gör värd.


Om du aktiverar vem som helst kan dela när de schemalägger mötet kan Mötes deltagarna dela innehåll när som helst. Du kan inte inaktivera det här alternativet under mötet.

Ändra deltagares visade namn

Som värd kan du ändra de visade namnen för inringande användare. Tryck på Mötes deltagare och sedan på och håll in den deltagare som du vill ändra namnet på. Tryck på ändra namn och redigera deras namn för bättre identifiering.


Om du ändrar en Mötes deltagares namn avspeglas ändringen för alla Mötes deltagare i mötet.

Bjud in fler deltagare

Tryck på Mötes deltagare och sedan på Bjud in. Tryck på Bjud in via e-postoch ange sedan e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in, eller tryck på Välj inbjudna för att lägga till deltagare från din enhets kontakter. När du är klar trycker du på klar.

Dela och kommentera innehåll

Mer information om hur du delar innehåll under ett möte från din Android-enhet finns i dela och kommentera innehåll under ett Webex-möte på din Android-enhet.

Spela in ett möte

Om du vill starta en inspelning trycker du på mer och sedan på spela in. När du spelar in kan du trycka på mer > Pausa för att pausa inspelningen och sedan mer > Återuppta för att fortsätta spela in.

När inspelningen är klar trycker du på mer > Stop för att avsluta inspelningen. När mötet har avslut ATS får du ett e-postmeddelande med information om åtkomst till inspelningen.

Aktivera och inaktivera enkelt läge

I enkelt läge förblir du ansluten till ljud delen av ett möte och kan inte skicka eller ta emot video. På det här sättet kan du Spara enhetens batteri tid och själv från störande under mötet.

Din enhet kan också aktivera enkelt läge om den upptäcker att det rör sig snabbare än 25 miles per timme. Om du t. ex. kör när du är i ett möte upptäcker appen enhetens rörelse och aktiverar enkelt läge. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att gå till mer > Inställningar > Allmänt > Automatisk rörelse avkänning.

När du är ansluten till ljud delen av mötet trycker du på mer > Enkelt läge. Om du vill inaktivera enkelt läge trycker du antingen på bakåt eller svep åt höger.


Om du aktiverar enkelt läge medan ljudet är avstängt.

Använd personers insikter

Se följande länkar för mer information om hur du använder personer som är insikter på din mobila enhet:

Lås och lås upp ditt personliga rum

Deltagarna kan inte gå in i ditt personliga rum när du inte är där. När du har angett ditt personliga mötesrum kontrollerar du åtkomsten för vem som kan ange.

För att låsa ditt personliga rum trycker du på mer > Lås rum. Lås upp ditt låsta personliga rum genom att trycka på mer > Lås upp rum.


När du låser ditt personliga rum och en Mötes deltagare går in i lobbyn visas en röd indikator ovanför Mötes deltagarna.

Hantera lobbyn för ditt personliga rum

För att se deltagarna som väntar i lobbyn till ditt personliga rum knackar du på Mötes deltagare. Tryck på Mötes deltagaren för att släppa och tryck sedan på Godkänn för att tillåta att de ansluter till eller tar bort för att förhindra att de deltar i mötet.

Lämna eller avsluta ett möte

Om du inte är värd för mötet knackar du på Avsluta möte och sedan på lämna möte. Om du är värd för ett möte kan du helt avsluta mötet genom att knacka på Avsluta möte och sedan knacka på Avsluta möte.


Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet, men låta det fortsätta, utse en annan Mötes deltagares värd privilegier.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

Hittade du inte ett svar på din fråga?

Kontakta oss