Din administratör kan konfigurera enheter i nätverket på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller moln enheter. Dessa enheter kan visas på samma sätt men du kan använda enheterna på olika sätt.

När du har aktiverat ultraljud kan du automatiskt ansluta till enheten så snart du har angivit samma rum för lokala enheter. Du kan använda dessa enheter för att dela innehåll på ett trådlöst och med andra personer i samma rum.

För moln enheter kan du också automatiskt ansluta via ultraljud och dela innehåll trådlöst. Dessutom kan du söka efter en viss enhet, använda enheten för att ansluta till ett möte eller ringa ett samtal, och du kan optimera ljudet eller video för det delade innehållet.

1

Klicka på enhetens namn i Webex Teams-appen och klicka på dela skärm.

2

När du är ansluten till en molnen het kan du även förbättra bild hastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela dator ljud— ljudet spelas upp och alla kan höra ljudet.

 • Optimera för video– innehållet visas på upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar ett video-eller bildskärms kort ökas bild hastigheten och detta minskar eventuella fördröjningar.


   

  När du är ansluten till en enhet visas det delade innehållet på enheten med en grå kant.

  När du delar ett program visas alla andra program som du flyttar över det delade ett på din dator så att det blir grått för personer som visar innehållet.

3

Välj skärmen eller appen som ska delas.

4

När du är klar klickar du på sluta dela.

1

Klicka på enhetens namn i Webex Teams-appen och klicka på dela skärm.

2

När du är ansluten till en molnen het kan du även förbättra bild hastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela dator ljud— ljudet spelas upp på enheten och alla i rummet kan höra ljudet.

  Webex Teams behöver en anknytning för att dela dator ljud. Om du inte har den här anknytningen hämtar Webex Teams det när du klickar på dela dator ljud. Du måste ha administratörs behörighet på din dator för att installera tillägget.

 • Optimera för video– innehållet visas på enheten med upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med upplösningen 720p. Om du t. ex. delar en video-eller bild kortlek ökar bild hastigheten och det minskar fördröjningen.


   

  Den delade skärmen visas på enheten med en grå kant.

3

Välj skärmen eller appen som ska delas.

4

När du är klar klickar du på sluta dela.

1

Tryck på enhetens namn i listan utrymmen och tryck på dela skärm.

2

Välj Webex Teams och tryck på Starta sändning

3

När du är klar trycker du på enhets namnet i listan utrymmen och trycker på sluta dela.


 

Du kan också knacka på det röda statusfält längst upp på skärmen och trycka på stopp.

1

Tryck på enhetens namn i listan utrymmen och tryck på dela skärm.

2

När du är klar trycker du på enhets namnet i listan utrymmen och trycker på sluta dela

Du kan inte ansluta automatiskt till en enhet på webben. du måste ansluta manuellt till en enhet.

Klicka på enhetens namn i Webex Teams-appen och klicka på dela skärm.


 

Om du är ansluten till en Webex Board kan du även klicka på Öppna utrymme.