26 februari 2020

Version 1-2-33

Headset-inventering via USB-adaptern

Cisco Headset 730 visas nu som enhet i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) och Webex Control Hub när du ansluter det via USB-adaptern. Tidigare visades bara USB-adaptern som headsetenhet.

Mer information om funktionerna för headsetadministration i Control Hub finns i Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub.

Mer information om visning av headsetenheter i Cisco Unified CM finns i Administrationsguide för Cisco Headset 700-serien.

10 november 2020

Version 1-1-66

Mindre felkorrigering

I den här versionen åtgärdas ett problem med mikrofonuppspelning för headset via USB-adapter. Tidigare anslöts inte headsetets mikrofon när du försökte använda USB-adaptern innan ett headset har kopplats.

21 oktober 2020

Version 1-1-59

Förbättrad funktion för Tyst-knappen

Samtalsklienten eller -enheten visar rätt status för Tyst -knappen när du är ansluten via USB-adapter. Tidigare synkroniserades inte klienter och samtalsenhetens Tyst-status synkroniserades inte genom USB-adaptern.

Förbättrade loggar för USB-adapter

Loggar som skickas via Cisco IP-telefoner, Cisco Jabber och Cisco Webex innehåller information om Cisco Headset 730 USB-adapter. Headset-loggar skickar information som styrka för Bluetooth-anslutning, samtalskvalitet och headset-inställningar som hjälper våra tekniker att hitta och felsöka potentiella fel.

Förbättrad Bluetooth-säkerhet

Bluetooth-anslutningen mellan USB-adaptern och Cisco-headset 730 har förbättrad kryptering för att förhindra KNOB-angrepp.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen innehåller förbättrade funktioner för uppspelning av musik och förbättrade musikkontroller genom USB-adaptern.

7 maj 2020

Version 1-1-33

Förbättrade byten mellan Bluetooth-källor

Du kan nu enkelt byta mellan två musikkällor när du är ansluten via USB-adaptern. Tidigare kunde användare inte byta till en alternativ Bluetooth-källa när de var anslutna till USB-adaptern.

Förbättrad musik uppspelning på Mac Mojave

Användare som kör Mac OS Mojave har nu förbättrad ljudkvalitet.

LED-förbättring för USB-adapter

LED-symbolen lyser inte när adaptern inte är kopplad till ett headset eller i parkopplingsläge. Tidigare blinkade LED-lampan i både parkopplingsläge och när det inte fanns något sparat parkopplat headset.

Mer information finns i Koppla USB-adaptern till ditt headset.

Förbättrad funktion för samtalsknappen

Du kan avvisa inkommande samtal när du är ansluten till USB-adaptern. Tidigare svarade headsetet ibland på inkommande samtal innan de avvisades.

Tryck på knappen Ring två gånger på vänster öronkåpa för att avvisa ett samtal.

4 februari 2020

Version 1-0-48

Cisco-headset 730 USB-adapter

Cisco-headset 730 USB-adapter Ditt Cisco-headset 730 har en USB-adapter som kan användas med samtalsenheter som inte har Bluetooth. USB-adaptern levereras med färdig parkoppling till ditt headset. Kortet ansluts automatiskt till ditt headset när du kopplar in det i en USB-port med strömförsörjning.

När du ansluter USB-adaptern blinkar LED-lampan och lyser sedan med fast sken när kortet ansluter till ditt headset. Om headsetet inte är tillgängligt för anslutning stängs LED-lampan av.

När du vill koppla från ditt headset behöver du bara ta ut kortet från samtalsenheten. Det tar ungefär 10 minuter för ditt headset att acceptera en annan aktiv Bluetooth-anslutning när du har kopplat bort USB-adaptern. Du kan också stänga av och slå på headsetet för att snabbt parkoppla en ny enhet.

USB-adapter

7 maj 2020

Version 1-1-33

Kända problem

 • Musikuppspelning återupptas inte efter ett samtal i Cisco Webex genom USB-adaptern.

  Lösning: Starta om appen för musikstreaming.

 • Det går inte att spela upp musik på mobila enheter förrän användarna har stängt skrivbords- eller webbappen som är kopplad till USB-adaptern.

  Lösning: Stäng webbläsaren eller musikappen innan du byter källa till den mobila enheten.

 • En fördröjning på 30 sekunder kan uppstå ibland när användare växlar mellan USB-adaptern och en mobil enhet.

  Lösning: Stäng webbläsaren eller musikappen innan du byter källa till den mobila enheten.

 • Windows 10-användare kan uppleva dålig eller inget ljud efter att de har uppgraderat USB-adaptern.

  Lösning: I Windows 10 går du till Inställningar > Enheter > Cisco 700 USB-adapter > Ta bort enhet och tar bort USB-adaptern från enhetslistan. Ta ut och sätt i USB-adaptern i USB-porten igen. Windows 10 installerar automatiskt om USB-drivrutinen och återställer ljuduppspelningen.