Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Går du till Teamsoch väljer sedan det team som du vill arkivera.

2

Klicka på arkivera team.

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Går du till Teamsoch väljer sedan det team som du vill arkivera.

2

Klicka på arkivera team.

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Går du till Teamsoch väljer sedan det team som du vill arkivera.

2

Tryck på uppgifter och välj arkivera det här teamet.

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Går du till Teamsoch väljer sedan det team som du vill arkivera.

2

Tryck på uppgifter och välj arkivera team.