Öppna teamutrymmet som du vill arkivera, gå till Utrymmesinformationoch välj sedan Arkivera utrymme.

Välj teamutrymmet som du vill arkivera, knacka på aktivitetsmenyn, välj Info och knacka sedan på Arkivera detta utrymme .

Välj teamutrymmet som du vill arkivera, knacka på aktivitetsmenyn, välj Info och knacka sedan på Arkivera detta utrymme .

Välj teamutrymmet som du vill arkivera, klicka på Visautrymmesinställningar och välj sedan Arkivera utrymme.