Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till teamoch välj sedan teamet som du vill arkivera.

2

Klicka på arkivera team.

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till teamoch välj sedan teamet som du vill arkivera.

2

Klicka på arkivera team.

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till teamoch välj sedan teamet som du vill arkivera.

2

Tryck på Detaljer och välj arkivera det här teamet.

Du måste vara moderator för teamet för att arkivera det.

1

Gå till teamoch välj sedan teamet som du vill arkivera.

2

Tryck på Detaljer och välj arkivera team.