Med Webex-integreringen med GIPHY kan användare dela animerade GIF-bilder med PG-betyg från GIPHY-biblioteket. Du kan inaktivera den här integreringen för att förhindra användare från att använda den. Användare kan fortsätta att kopiera animerade GIF-filer från andra program och klistra in dessa animerade GIF-bilder till Webex-apparna.

Ta bort GIPHY-integreringen för din organisation

Du kan ta bort GIPHY-integreringen från Webex för din organisation. GIF-alternativet tas bort från Webex.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och klickar Meddelandekortet på Inställningar .

2

Bläddra till Samarbetsbegränsningar och växla Dela animerade GIF-filer till av.

Ta bort förhandsgranskningar för webbplatslänkar för grupper i din organisation

Du kan förhindra att webbplatslänkar visas för förhandsgranskningar för personer i Active Directory grupper.

Innan du börjar

Du måste ha Cisco Kataloganslutning distribuerad och synkroniserad du Active Directory grupper.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Användare och klickar på Grupper.

2

Välj en grupp från listan och klicka sedan på Inställningar.

3

Växla Förhandsgranska delade länkar till av.

Om personer är medlemmar i flera grupper och den här begränsningen markeras i en eller flera grupper tillämpas den begränsningen på den personen.