Med Webex-integrasjonen med GIPHY kan brukere dele PG-rangerte animerte GIF-er fra GIPHY-biblioteket. Du kan deaktivere denne integreringen for å hindre brukere i å bruke den. Brukere kan fortsette å kopiere animerte GIF-er fra andre programmer og lime inn disse animerte GIF-ene i Webex-appene.


Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, administrerer leverandøren appinnstillingene. Kontakt leverandørens kundestøtteteam for å få endret innstillingene.

Fjern GIPHY-integrasjonen for organisasjonen din

Du kan fjerne GIPHY-integrasjonen fra Webex for organisasjonen din. ALTERNATIVET GIF fjernes fra Webex.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og klikk Innstillinger meldingskortet.

2

Bla til Samarbeidsbegrensninger, og sett Del animerte GIF-filer til av.

Fjerne forhåndsvisninger for nettstedskoblinger for grupper i organisasjonen

Du kan forhindre forhåndsvisninger som vises for webområdekoblinger for personer i bestemte Active Directory-grupper.

Før du begynner

Du må ha Cisco Directory Connector distribuert og synkronisere Active Directory-gruppene.

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og klikk Grupper.

2

Velg en gruppe fra listen, og klikk deretter Innstillinger.

3

Slå Forhåndsvisning av delte koblinger til av.

Hvis personer er medlem av flere grupper og denne begrensningen er valgt i én eller flere grupper, gjelder denne begrensningen for denne personen.