Det går inte att dela en whiteboardtavla och dela en fil via Dela fil , inklusive delning av videofiler, under direktströmning.

Innan du börjar

Strömma till Workplace från Facebook

Din Webex-administratör måste aktivera direktströmning och du måste ha ett Workplace från Facebook-konto.

Se till att du har loggat in på Workplace från Facebook och bekanta dig med processen med direktströmning i rätt tid innan du avser att strömma mötet eller händelsen direkt.

1

Logga in på din Webex-webbplats och starta ditt möte eller din händelse.

2

Gå till Fler alternativ och klicka på StartaFler alternativdirektströmning.

Direktströmning är inte tillgängligt under en övningssession en händelse.

3

Välj Workplace från Facebook och logga in på ditt -konto om det behövs.

4

Ge strömmen ett namn och en beskrivning.

5

Välj dina sändningsalternativ:

  • Dela i grupp– lägger ut strömmen på en Workplace-grupp som du väljer
  • Dela på din tidslinje– lägger ut strömmen på Workplace-tidsaxeln.
6

Välj de videoalternativ som du vill aktivera eller inaktivera:

  • Autogenererad text– Gör det möjligt att automatiskt skapa texter på flera språk.
  • Rewind idirektsändning – visningen av din ström kan spola tillbaka sändningen.

 

När detta är markerat visas alternativen automatisk genererad text och bakåtspolning i live för personer som tittar på din ström i Workplace by Facebook.

7

(Valfritt) Klicka på Ändra layout för strömmande media om du vill ange videolayout för din ström.

Mer information om val av layout för direktuppspelad video finns i Live Stream Webex Meetings eller Events.

8

Klicka på Fortsätt och klicka sedan på Startaströmning för att starta strömning från Webex-möten eller -händelser.

Om du vill bekräfta att du strömmar från Webex Meetings eller Webex Events markerar du Live-indikatorn i det övre högra hörnet av mötet eller händelsen.

Nästa steg

När du vill avsluta den direktsända strömmen:
  • Gå tillbaka till Workplace och välj Avsluta direktvideo > Slut .

  • Gå tillbaka till mötet eller händelsen, välj Fler alternativ och välj sedan StoppaFler alternativströmning.