Översikt

Webex stöder integrering med Enterprise Mobility Management (EMM) såsom Microsoft Intiti, en molnbaserad tjänst som tillhandahåller funktioner för både Mobile Application Management (MAM) och Mobile Device Management (MDM).

MAM-programvara låter dig tillhandahålla, konfigurera och kontrollera åtkomsten till mobilprogram som distribueras i din organisation. MDM-programvara låter administratörer övervaka, hantera och skydda företagets mobila enheter som används i din organisation. Webex kan registreras och hanteras på personliga enheter och företagstelefoner med MAM- och MDM-program.

Distribueringsalternativ

Det finns tre distributionsalternativ tillgängliga med Intiti:

EMM med hantering av mobila enheter – alla enheter och företagsapplikationer registrerasoch hanteras av MDM-programmet. Administratörer skapar en princip för appskydd och tillämpar den på Webex för Intiti. Denna princip definierar en uppsättning regler för att kontrollera delning av företagsdata. Appskyddspolicyn gör att du kan kontrollera delning av Webex-data från både Android- och iOS-enheter. Dessutom kan enhetsbegränsningar konfigureras för kontroll av datadelning från iOS-enheter.

Se Konfigurationsstegen för mer information.

EMM med omsytat program – I den här distributionsmodellen kan du använda ett omsbrytningsverktygför att omsluta Webex-appen. De omslutna programfilerna ger ett MAM-program kontroll över hur appar kan användas på en mobil enhet. Användare kan hämta den omslutna och MAM-hanterade versionen av Webex-appen från företagets egen app store eller MAM-appdatabasen. Programskyddspolicyn styr delningen av företagsdata från det omslutna programmet.

Se Skapa en policy för applikationsskydd för mer information.

Omsydd version av Webex-appar (. IPA-filer för iOS och . APK-filer för Android) finns tillgängliga från programmet för hantering av mobilappar.

EMM med Int sdk-integrering– Vi har lagt till stöd för Int sdk som ett ytterligare distributionsalternativ. Med Int sdk har vi skapat Cisco Webex för Int sdk-appen (Int sdk) som finns tillgänglig från App Store och Google Play. I denna distributionsmodell hanteras inte mobila enheter med MDM och registrering är valfri. Webex för intitiering möjliggör tillämpning av apppolicyer som till exempel on-demand-VPN och användning av e-post på jobbet. I den här distributionsmodellen hämtar du Webex förToaktion från App Store eller Google Play och tilldelar programmet skyddsprincipen för att kontrollera delning av data.

Se Skapa en policy för applikationsskydd för mer information.

Tänk på saker

 • Kontrollera att du har åtkomst till Microsoft Endpoint Manager admin center.

 • Användaren måste ha ett Webex-konto.

 • Se till att användarna skapas i Active Directory och att användarna har tilldelats intitieringslicenser.

 • Om Android-enheter är registrerade ska du säkerställa att de är registrerade i Intiti med en arbetsprofil och att de är kompatibla med din organisations efterlevnadspolicy.

Konfigurationssteg

Konfigurera Webex för Intitiering med hanterade enheter.

 1. Lägg till Webex för Int ™ för Android.

 2. Lägg till Webex för Intfar för iOS.

 3. Kontrollera programmets installationsstatus.

 4. Skapa en policy för applikationsskydd.

 5. Kontrollera policy för appllication-skydd.

 6. Godkänn användaråtkomst.

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och under Plattform väljer du Android.

3

Klicka på Lägg till.

Webex för Intiti kan distribueras från Store-appen på två sätt:

 • Hanterad Google Play-app

  S?Cisco Webex efter Intiti, klicka p? Godkänn och klicka sedan p? Synkronisera .

  När synkroniseringen är slutförd läggs appen till i appkatalogen.

 • Android Store-app

  Ange följande information och klicka sedan på Nästa:

  • Namn– Cisco Webex förintitiering

  • Beskrivning– Cisco Webex förIntiti

  • UtgivareCisco

  • App store-URLhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android.msintune

  • Lägsta operativsystemAndroid 7.0 (Nougat)

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och under Plattform väljer duiOS/iPadOS.

3

Klicka på Lägg till program och väljiOS store-app.

4

S?Cisco Webex efter Intiti, ange följande information:

 • Namn –Cisco Webex för intitiering
 • Beskrivning –Cisco Webex för Intett
 • Utgivare –Cisco
 • Lägsta operativsystem –iOS 12.0

För iPadOS, välj Lägsta operativsystem som13.1 och senare

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Enheter och väljer från Android elleriOS.

3

Välj den enhet som du har installerat Webex på, klicka på Hanterad app och sök sedan efter Cisco Webex efter oklicka.

4

Kontrollera installationsstatus.

Application Protection Policies är regler som säkerställer att en organisations data förblir säkra eller ingår i en hanterad app. En princip kan vara en regel som upprätthålls när användaren försöker få åtkomst till eller flytta företagsdata, eller en uppsättning åtgärder som är förbjudna eller övervakas när användaren befinner sig i appen. Appskyddsprinciper finns tillgängliga för MDM – hanterade Webex för insett och omsvepade program (. IPA och . APK-filer).

Om du har en existerande policy för applikationsskydd kan du använda samma policy och tilldela den till användaren. Du kan även använda följande steg för att skapa en ny appskyddspolicy.

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och klickar påAppskyddspolicyer.

3

Välj Skapa policy och välj Android elleriOS.

4

Ange ett namn för säkerhetspolicyn och klicka på Nästa.

5

Välj anpassade appar och ange plattformsspecifikt paket-ID:

 • Android –com.cisco.wx2.android.msint uppta

 • iOS –com.cisco.squared.Int upp

6

Klicka sedan på Nästa.

7

För Data protection väljer du vilka begränsningar du vill tillämpa och klickar sedan på Nästa.

8

För åtkomstkravska du konfigurera en PIN-kod och ett autentiseringsuppgifter.

9

Klicka på Nästa för attvillkora lanseringen.

10

För Tilldelningartilldelar du policyn till en Webex-användargrupp och klickar sedan på Nästa.

11

Granska inställningarna du har angett och klicka sedan på Skapa.

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och klickar på App Protection Policies(Policyer förappskydd).

3

välj App Protection-policyn och bekräfta att användarna är markerade i och principen tillämpas.

1

Användare uppmanas att begära åtkomst när de loggar in på Webex för första gången.

2

Administratörer kan bevilja användare åtkomst till appen från Azure Enterprise-appen.

Microsoft Intiti stöder följande principer för Webex för Intfar på hanterade enheter:

 • Lösenkod/TouchID– Tillåt användare att ställa in ett lösenord eller TouchID. Användaren blir ombedd att ange en lösenkod när den startar Webex-appen från en mobil enhet.

 • Maximalt antalPIN-kodsförsök – Definiera det maximala antalet gånger en användare kan ange en felaktig PIN-kod.

 • Hanterad delning avöppna/dokument – Tillåt delning av dokument från Webex för Int den till andra princip hanterade appar.

 • Förhindra säkerhetskopieringav app – förhindra att användare sparar Webex-data på säkerhetskopierad Android-tjänst eller iCloud för iOS.

 • Inaktivera skärmdump –blockera skärminspelning och Google Assistant-funktioner. För iOS-enheter använder du alternativet för iOS-begränsningar i Int bluetooth.

 • Rensa app förfjärrstyrning – Tillåt att administratörer fjärrutsuddar Webex för Intav från en mobil enhet.

 • Inaktivera Kopiera och Klistrain – Förhindra att användare använder kopiera och klistra in mellan Webex för Intiti och andra appar. Du kan dock välja att kopiera och klistra in med andra program som hanteras av företagets policyer.

 • Inaktivera Spara kopior avorganisationsdata —Blockera användare från att spara Webex för inaktivera data på lokala enheter. Administratörer kan välja tjänster som OneDrive eller SharePoint för att lagra Webex för intitieringsdata.

 • Olåsta enheter – begränsa användare från att köra Webex för Intorgan på enheter som har låsts upp (Jailbreakbroken eller rooted) för att få administratörs- ellerrotåtkomstkontroller.

 • Lägsta appversion– definiera den lägsta versionen som krävs för att köra Webex för Intantal på mobila enheter.