1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster, klickar på Möte och väljer sedan Webbplatser.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Markera kryssrutan bredvid Tillåt Mac-användare att använda virtuella kameror med verifierade bibliotek (Mac OS-version 10.14 och senare).

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Säkerhetsalternativ markerar du kryssrutan bredvid Tillåt Mac-användare att använda virtuella kameror med verifierade bibliotek (Mac OS-version 10.14 och senare).