Med virtuella kameror kan användare välja en visuell visning som till exempel ett videoflöde, statiska bilder, delning av ett skrivbord och så vidare. Virtuella kameror är inte maskinvarukameror, men när de är aktiverade kan användare välja en för sitt videoflöde under samtal och möten.


Den här inställningen tillåter endast att du aktiverar eller inaktiverar virtuella kameror på macOS. Windows-användare kan alltid få tillgång till virtuella kameror om denna inställning är aktiverad eller inaktiverad.

För att aktivera eller inaktivera virtuella kameror på Webex-webbplatser använder du proceduren i Aktivera eller inaktivera virtuella kameror i Cisco Webex Meetings.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Hantera > organisationsinställningar.

2

Bläddra till denvirtuella kameran och växla sedan inställningen till något av följande tillstånd:

  • – aktiverar val av virtuell kamera från tredje part för macOS-användare i din organisation.
  • Inaktiverarval av virtuell kamera från tredje part för macOS-användare i organisationen, vilket gör möten säkrare.