När du söker efter en person i din kontakt lista inkluderar din sökning automatiskt dina Outlook-kontakter (Windows) eller lokala adressbok (Mac), så att du enkelt kan hitta personer utanför appen och ringa ett samtal. Du behöver bara ge Webex Teams behörighet att komma åt din adressbok om du använder en Mac.

1

Går du till och väljer sedan Lägg till en kontakt.


 

Du kan också högerklicka längst ner på din kontakt lista eller i ett utrymme med en annan person från din lista över rum och välja Lägg till i kontakter .

I Webex Teams för Windows kan du också högerklicka på en persons namn i Sök Resultat och lägga till dem som en kontakt.

2

Ange personens namn i Sök fältet och klicka sedan på listruta för att tilldela personen till en standard grupp (översta kontakter eller andra kontakter) eller skapa en ny grupp.

Om du skapar en ny grupp, ge gruppen ett namn och klicka sedan på skapa.

Resultatet inkluderar kontakter i Webex Teams samt lokala kontakter (från Outlook för Windows eller kontaktmappen för Mac).

3

Klicka på Lägg till.

Personen visas nu i din kontakt lista under den aktuella gruppen, och du kan skicka ett meddelande eller ringa dem direkt. Du kan lägga till dem i flera grupper genom att högerklicka på kontakten och sedan välja Kopiera till grupp. Du kan även flytta kontakten till en annan grupp.

 

Om du vill lägga till extra telefonnummer eller en SIP-adress till en av dina sparade kontakter kan du öppna kontakten, klicka på Redigera kontaktoch sedan klicka på Lägg till ett annat telefonnummer. Du kan lägga till flera inlägg och de visas som alternativ nästa gång du placerar ett ljud-eller video samtal till din kontakt.

När du söker efter en person i din kontakt lista tittar du även bland dina lokala telefon kontakter från Webex Teams, så att du enkelt kan hitta personer utanför appen och ringa ett samtal. Du behöver bara ge Webex Teams behörighet för att få till gång till dessa kontakter.

1

Längst ner på din app går du till kontakter, knackar och väljer sedan Lägg till en kontakt.

Du kan även skapa en grupp härifrån.

2

Ange personens namn i Sök fältet och välj sedan personens namn i resultaten. Du kan sedan tilldela personen till en standard grupp (översta kontakter eller andra kontakter) eller välja Skapa ny grupp.

Om du skapar en ny grupp, ge gruppen ett namn och klicka sedan på skapa.

3

Klicka på Har gjort.

Personen visas nu i din kontakt lista under den aktuella gruppen. Du kan skicka ett meddelande eller ringa upp dem direkt. Samtalet finns kvar i Webex Teams. enhetens standardapp används inte. Du kan lägga till dem i flera grupper genom att klicka på knappen Kopiera till grupp. Du kan även flytta kontakten till en annan grupp.

 

Om du vill lägga till extra telefonnummer eller en SIP-adress till en av dina sparade kontakter kan du öppna kontakten, öppna kontakten och sedan knacka på Lägg till ett annat telefonnummer. Du kan lägga till flera inlägg och de visas som alternativ nästa gång du placerar ett ljud-eller video samtal till din kontakt.