När du befinner dig i ett samtal med Webex Teams visar din skrivbordstelefon att du har ett aktivt fjärrsamtal. Beroende på dina inställningar kan du flytta samtalet från appen till din skrivbordstelefon.

Även om den specifika informationen och programstyrda knappar som visas på din skrivbordstelefon varierar beroende på din specifika installation, kan det hända att ett samtal visas på Brandon telefon när han eller hon använder Webex Teams för att prata med Brenda.

Du kan parkera ett samtal i Webex Teams eller från din skrivbordstelefon. Under ett samtal i Webex Teams väljer du mer och väljer sedan parkera. På din skrivbordstelefon trycker du på återuppta. Du kan också trycka på och sedan trycka på återuppta i Webex Teams på din telefon.


 

Din utrymmes lista i Webex Teams visas när samtalet är parkerat oavsett om du använde din telefon eller appen för att parkera samtalet.