Uçtan Uca Şifreleme Ne Yapar?

Webex Uçtan Uca Şifreleme hakkında bilgi sağlar.

Uçtan uca şifreleme ne yapar?

E2E şifreleme ne yapar?

Webex sitesinde E2E şifrelemeyi etkinleştirmenin sınırlamaları nelerdir?

E2E şifreleme etkinleştirildiğinde hangi özellikler kullanılamaz?

 


Çözüm:

Mimari Diyagramı:

Kullanıcı tarafından eklenen görüntü

Bir istemciden Cisco Webex sunucularına giden ortam akışlarının şifresi, bu akışlar Cisco Webex güvenlik duvarını geçtikten sonra çözülür. Cisco, gelecekte referans olarak kullanılması için tüm ortam akışlarını içeren ağ tabanlı kayıtlar sağlar. Cisco Webex, ortam akışını diğer istemcilere göndermeden önce yeniden şifreler. Bununla birlikte, Cisco Webex daha yüksek güvenlik düzeyine gereksinim duyan işletmeler için Uçtan Uca şifreleme de sağlar. Bu seçenekle Cisco Webex bulutu, normal iletişimlerde yaptığı gibi ortam akışlarının şifresini çözmez. Bunun yerine, istemci-sunucu iletişimi için Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) kanalı oluşturur. Ayrıca, tüm Cisco Webex istemcileri anahtar çiftleri oluşturmak ve genel anahtarı ana bilgisayarının istemcisine gönderir.

Ana bilgisayar, Şifreleme Olarak Güvenli Anahtar-Rastgele Numara Oluşturucu (CSPRNG) kullanarak simetrik bir anahtar oluşturmakta, istemcinin gönderdiği genel anahtarı kullanarak şifreler ve şifrelenmiş simetrik anahtarı istemciye geri gönderir. İstemciler tarafından oluşturulan trafik, simetrik anahtar kullanılarak şifrelenir. Bu modelde, trafiğin kodu Cisco Webex sunucusu tarafından çözülemez. Bu Uçtan Uca şifreleme seçeneği, Cisco Webex Meetings ve Webex Support için kullanılabilir.

Sınırlamalar:

End-2 şifreleme etkinleştirildiğinde, aşağıdaki özellikler end-bitiş şifreleme oturumu türleri için kullanılamaz:

  • SIP ve H.323 video cihazları
  • Webex Meetings Web Uygulaması
  • Webex Web Uygulaması
  • Linux ve VDI istemcileri
  • Ağ Tabanlı Kayıt (NBR)
  • PSTN ses (Beni ara ve Arama seçenekleri)
Ek Bilgi:

Bu makale yararlı oldu mu?